Weekblad deGouda digitaal

Papieren Tijgers (deel 9)

Johan Weeber die tot voor kort in de Goudse gemeenteraad zat voor Gouda Positief baseerde zijn boek op ware gebeurtenissen tussen 2010 en 2018. “Uit respect voor sommige politici zijn bepaalde zaken in dit boek verzonnen. Uit respect voor de kiezers is al het overige zo waarheidsgetrouw mogelijk opgeschreven.”
Het boek verschijnt als feuilleton in deGouda Digitaal.  

10. Stuiptrekkingen

“Zo, wat is er nu precies aan de hand in ons mooie Solingen, Joop”, zegt mr. dr. H.V. Wageningen (Harm voor amici) -terwijl hij het onderzoeksrapport van
PING doorbladert. Harm, in zijn onaf-scheidelijke slobbertrui en geruite broek, en een haardos die eruit ziet alsof hij -weken niet gekamd is. En dan dat -vlasbaardje, je zou niet zeggen dat Harm één van de meest briljante -juristen is van Duitsland. En woonachtig in -Solingen, waar hij naast zijn werk ook nog een school voor hoogbegaafden heeft -opgericht, de Karl Marx Academy.

Hij citeert de laatste alinea: “Van de aan-tijgingen inzake belangenverstrengeling tussen het bedrijf van de heer De Wever en de partij waarvan hij lijsttrekker is geen enkel bewijs geleverd of na -grondig -forensisch onderzoek gevonden. Als -bureau PING zien we dan ook geen enkele reden waarom de heer De Wever en zijn partij niet mee zouden kunnen doen met de gemeenteraadsverkiezingen… Nou dat
is mooi, je bent gezuiverd en doet
lekker mee.“
“Wat denk je wat de reactie van de -politieke collega’s was…”, vraag ik Harm met ingehouden adem. “Nou, ze zullen een persbericht hebben uitgedaan waarin ze aangeven dat ze fout zaten, dat jou geen enkele blaam treft, dat ze je komst in de Solingse politiek verwelkomen en dat ze je bankrekening graag willen -hebben om een vergoeding te betalen wegens de -opgelopen persoonlijke en zakelijk -schade…”

“Hou maar op Harm, de reactie is dat bureau PING zijn werk niet goed gedaan heeft, dat er wel degelijk wat aan de hand is en dat er nog maar een ander bureau onderzoek moet gaan doen…“
“Je meent het niet…”, zegt Harm. “Pfff, wat een amateurisme, wat een dorps-politiek…“

“Nou ja”, zeg ik, “ik zie het als stuip-trekkingen van de gevestigde orde, ze weten dat ze gaan verliezen de komende verkiezingen, dus nu wordt alles uit de kast gehaald om mij persoonlijk aan de grond te krijgen. Wat ze overigens niet gaat lukken, dan kennen ze me slecht. Adviseer mij eens wat ik nu het beste kan doen.”  “Kun je je zakelijk permitteren om door te gaan?” Vraagt Harm me indringend. Ik denk aan het gesprek met Detta dat ik een tijdje terug had. Ik had haar beloofd zo snel mogelijk een einde te maken aan onze geldzorgen. “Nee, eigenlijk niet, ik moet de zaak verkopen of verhuren want anders halen we het einde van deze maand niet. De verkiezingen haal ik maar net…”

“Ik weet wat jij moet doen”, zegt Harm met een twinkeling in zijn ogen. “Ga naar huis en hou de media (inclusief de sociale) in de gaten. En hou je winkel maximaal binnen de toegestane openingstijden open, zorg dat je leveranciers klaar staan om te leveren…”

En zo gebeurt het dat ik de volgende dag het Solings Dagblad opensla en me kapot schrik:

Politicus De Wever erkent belangen-verstrengeling ondanks rapport PING

Solingen, 3 maart 2010.

Joop de Wever, lijsttrekker van Solingen Slijpt Scherp (SSS), heeft gisteren via zijn advocaat mr dr H.V. Wageningen bekend gemaakt dat hij inderdaad aan belangenverstrengeling doet tussen zijn bedrijf Joop’s Buurtsuper en zijn politieke partij SSS. Dit ondanks een rapport van bureau PING, waarin hij volledig wordt -vrijgepleit. Er is geen enkel bewijs aan-getroffen, ook niet na forensisch onderzoek. -Zoals -bekend hadden de andere partijen in Solingen gevraagd om een onderzoek naar De Wever. Mr. Wageningen: “Hier is natuurlijk sprake geweest van het ad hominem kapot proberen te maken van de persoon De Wever door de bepaalde politici in -Solingen. Vast is komen te staan dat ook dat PING geen enkel bewijs heeft -gevonden, de zogenaamde belangen-verstrengeling begint namelijk pas per -vandaag. Elke klant in de winkel van de heer De Wever, Joop’s buurtsuper, krijgt korting op vertoon van zijn stempas en de plechtige belofte aan de heer De Wever op zijn partij te zullen gaan stemmen. Dit is een geoorloofde vorm van belangen-behartiging ex art 2763 DW.“

Johan Weeber

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl