Weekblad deGouda digitaal

Partijen PWA kazerne maken nieuwsbrief voor bewoners

#Gouda – De drie initiatiefnemers die een Islamitisch Centrum, een zml-school en nieuwbouw voor kinderdagcentrum Bloemendaal in de voormalige PWA-kazerne willen vestigen, hebben dinsdagavond 23 juni de gemeenteraadsfracties bijgepraat over de vier informele gesprekken die zij met elkaar en met een groep bewoners uit de wijk hebben gehad over de plannen. In deze gesprekken zijn vragen en zorgen vanuit de wijk besproken en waar mogelijk oplossingen gezocht.

Na de vier gesprekken zijn voorstellen gemaakt die overlast voor de wijk zoveel mogelijk moeten voorkomen.

  1. Het Islamitisch Centrum heeft voldoende binnenruimtes om te voorkomen dat bezoekers voor en na gebedsdiensten en andere activiteiten de wijk in gaan.
  2. De maximale capaciteit van de moskee is teruggebracht van 1200 naar 900 bezoekers.
  3. Door het terugbrengen van het maximale aantal bezoekers, wordt de parkeernorm ruimschoots gehaald.
  4. De partijen willen afspraken maken over het gebruik van parkeerplaatsen.
  5. Ordehandhaving wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement, waardoor er gericht kan worden opgetreden als dat nodig is. Hiervoor worden onder andere surveillanten ingezet.
  6. In het Islamitisch Centrum worden geen feesten gehouden.
  7. Er is duidelijkheid over het aantal te verwachten bezoekers tijdens de gebedsdiensten.

De initiatiefnemers hebben een gezamenlijke nieuwsbrief gemaakt waarin zij de wijkbewoners op de hoogte brengen van gemaakte afspraken. Hierin staat ook informatie over het aantal kinderen dat de school en het kinderdagcentrum bezoekt en welke vervoersbewegingen (o.a. busjes en taxi’s) er te verwachten zijn. Als de gemeenteraad op 8 juli instemt met de plannen, wordt opnieuw bekeken hoe de wijkvertegenwoordiging vorm krijgt.

Bekijk – hier – de nieuwsbrief.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl