Weekblad deGouda digitaal

Permanent wonen in recreatiewoningen in Zuidplas

Zuidplas – Permanent wonen in recreatiewoningen in de acht parken in Zuidplas kent een jarenlange historie, die begonnen is al ver voor de fusie in 2010 van de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht.

In de jaren ’90 tot ca 2010 werden door een gedoogbeleid van de betreffende gemeenten recreatiewoningen in sommige parken verkocht als volwaardige woningen, waarin permanent gewoond zou kunnen worden. Dit ging over het algemeen goed totdat de fusiegemeente Zuidplas rond 2013 het beleid van de landelijke overheid ging volgen en het permanent  bewonen niet langer werd toegestaan. Gevolg: de waarde van de recreatiewoningen daalde en die werden daardoor voor de bewoners onverkoopbaar in verband met de ontstane restschuld.

De gemeente ging handhaven en zette handhavers in om het permanent bewonen te kunnen aantonen en boetes te kunnen opleggen tot € 20.000,- bij constatering van het permanent bewonen. Een bijkomend probleem is dat de acht recreatieparken onderling sterk verschillend zijn, een eenduidig beleid onmogelijk bleek en de gemeente en de bewoners van de parken in een soort ‘loopgravenoorlog’ terecht kwamen.

Daar lijkt nu verandering in te gaan komen, de gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar alle acht parken, zodat een op maatwerk gericht beleid gemaakt kan gaan worden per park.

Daarnaast is het landelijk beleid om permanente bewoning van recreatiewoningen te verbieden aan het veranderen, de minister van binnenlandse zaken heeft vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet in 2022 aangegeven dat onder die wet gemeenten meer ruimte krijgen om flexibel te reageren en persoonsgebonden omgevingsvergunningen kunnen verlenen voor het bewonen van recreatiewoningen.

Intussen zit de gemeente Zuidplas nog met het probleem dat het toekomstbeeld van de recreatieparken een buitengewoon heterogeen (ongelijksoortig) beeld heeft opgeleverd, veroorzaakt door versnipperd eigendom, hoge percentages van permanente bewoning en zwak georganiseerd parkmanagement (op één uitzondering na).

Het Bureau Stedelijk Planning stelt een gefaseerde aanpak voor, te beginnen bij de parken met het hoogste recreatieve potentieel, waarop het college een infonota aan de gemeenteraad heeft opgesteld met als voorstel om te beginnen met de recreatieparken Koornmolen in Zevenhuizen, de IJsselhoeve in Nieuwerkerk aan den IJssel en de Randstad in Moerkapelle.

De Koornmolen en de IJsselhoeve liggen in natuurlijke gebieden (Rotte meren en Hitland) en hebben de grootse potentie om daar de toekomst als recreatiepark veilig te stellen. Park de Randstad heeft juist geen recreatief toekomst perspectief, het park ligt ingeklemd tussen de kassen, er is een hoge mate van permanente bewoning, de voorzieningen zijn verouderd en  de chalets zijn veelal van mindere kwaliteit. Dit park vraagt een urgente aanpak omdat de huidige situatie kan leiden tot risico’s op het gebied van veiligheid en ondermijning.

Het doel van het college is om de participatiesessies voor de Koornmolen en de IJsselhoeve voor het zomerreces te realiseren, na de evaluatie hiervan zullen de andere parken in Moordrecht aan bod komen. Voor park de Randstad is een apart traject gestart om de problematiek te bespreken en tot een aanpak voor het park te komen.

Door Louis Bekker

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl