Weekblad deGouda digitaal

Plan PWA kazerne opnieuw ter discussie

#Gouda- Tijdens de raadsvergadering op 11 maart werd niet gestemd over het toekennen van kredieten aan Gemiva en de Ark. Aanleiding hiertoe was een memo van het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Gouda aan de raad. In het memo wordt gereageerd op een schrijven van het moskeebestuur dat zij hun plan voor een moskee voor 1500 bezoekers intrekken.

Het bestuur van El Wahda is geschrokken van de commotie die ontstond. En stelt voor om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over gebedshuis voor een lager aantal bezoekers. De drie andere bestaande moskeeën in de stad zouden dan voorlopig nog open blijven. De raad was in meerderheid van mening dat men niet kan stemmen voor een plan dat nog niet voldoende is onderbouwd. De oppositie bij monde van Theo Krins (Christen Unie) en Jan de Koning (Gemeentebelangen Gouda) greep de ontstane situatie aan en betoogde dat nu de tijd rijp is om terug te gaan naar het voorstel uit oktober 2014 waarvoor op 5 november 2014 een raadsmeerderheid was. Een plan voor het PWA terrein waarin de Ark, Gemiva en seniorenwoningen zouden worden ontwikkeld. In een verklaring op de site van de CU laat Krins weten dat de ontwikkelaars van dit plan (Van Wijnen en adviesbureau ABC Nova) nog steeds in de markt zijn.

Motie van wantrouwen
In november 2014 was de VVD een van de voorstemmers voor dit voorstel. Het is echter niet verder ontwikkeld omdat B&W kozen voor het alternatief waarin El Wahda participeerde. De VVD bleef het college trouw en bleek uiteindelijk voorstander van het plan met El Wahda. De oppositie hekelde de opstelling van de VVD met de opmerking: “hoe de wind waait, waait mijn jasje” en diende vervolgens een motie van wantrouwen in. Zij was van mening dat het college onvoldoende grip heeft op de inhoud en het proces van de plannen rond de PWA kazerne. De motie haalde geen meerderheid in de raad.

Snelheid
De fracties waren wel van mening dat snelheid geboden is om duidelijkheid te krijgen voor alle participanten in het plan. Bij de raadsvergadering aanwezige inwoners van Gouda Noord lieten weten voorstander te zijn van het plan waarvoor op 5 november 2014 een meerderheid in de raad bestond. Burgemeester Schoenmaker besloot de enerverende raadsvergadering met de woorden: ‘Hoe groter de kloof, hoe mooier de brug’

Door Wilma Gottschalk

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl