Weekblad deGouda digitaal

Plan PWA kazerne wankelt

#Gouda – Op 1 juli 2015 vond in het Huis van de Stad een verkennende raadsvergadering plaats over de plannen voor de PWA kazerne.

Bewoners Gouda Noord
Een 4-tal bewoners van de wijk namen de kans waar om hun bezwaren te uiten tegen de voorgenomen plannen om op het terrein van de PWA kazerne een school (De Ark), opvang voor kinderen met een beperking (Gemiva) en een Islamitisch Centrum (El Wahda) te vestigen.
Ze benadrukten met name de naar hun mening onzorgvuldige afwegingen over bv de verkeersveiligheid, parkeeroverlast, sluiproutes voor verkeer. De sprekers benoemden verder de communicatie vanuit het college naar de burgers als ondermaats. De heer Laurs liet weten dat hij zich schaamt om Goudenaar te zijn.

Debat
In het debat tussen de fracties kreeg het college ook forse kritiek te verduren. De rode lijn hierin was ook dat er nog geen goed doortimmerd plan ligt. Wethouder Rogier Tetteroo liet weten dat het college nog steeds volledig achter de plannen voor de PWA kazerne staat. Hij benadrukte verder dat, als de raad volgende week voor het voorstel stemt, alles nog niet in kannen en kruiken is. Dan zullen de procedures rond vergunningen gestart gaan worden. Tetteroo legt uit dat er ook een gebruiksvergunning zal komen, waarin o.a. het aantal bezoekers zal worden vastgelegd. Als er sprake is van overschrijding, kan er ook gehandhaafd worden.

Een aantal fracties vraagt om inzage in het zogenaamde Bibob rapport, waarin onderzoek is gedaan naar de herkomst van de gelden waarmee El Wahda zal worden gebouwd. De heer Tetteroo laat weten dat de regelgeving rond Bibob dit niet mogelijk maakt. Huibert van Rossum, CDA, betoogt dat inzage wel degelijk mogelijk is. Op een vraag uit de raad of hij dit dan ook wil delen met de overige raadsleden laat Van Rossum weten dat hij dat niet zal doen vanwege de geheimhouding.

En nu?
In de vorige debatten was de VVD nog voorstander van het plan voor de PWA kazerne. Fractievoorzitter Verkuijl laat weten er voor zijn partij op dit moment nog een aantal zaken onduidelijk zijn. Waaronder de financiering van ook Gemiva en de Ark. Hij noemt als heikel punt ook de verkeersveiligheid. Uiteindelijk wordt duidelijk dat de VVD op dit moment niet voor de kredietaanvragen van de Ark en Gemiva zal stemmen. Waarmee er geen meerderheid in de raad is.
Volgende week woensdag is de besluitvormende raadsvergadering waarin duidelijk zal worden of het plan definitief van de baan is.

Door Wilma Gottschalk

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl