Weekblad deGouda digitaal

Provinciale Staten bespreken op 19 mei het Reglement van Orde

Provinciale Staten bespreken de door de Statenwerkgroep voorgestelde wijziging van het Reglement van Orde. Het Reglement van Orde bevat (spel)regels en procedures voor de staten- en commissievergaderingen en bepalingen voor de vergadering van het Fractievoorzittersoverleg en de Agendacommissie.

Daarnaast staan er een aantal hamerstukken geagendeerd waaronder het voorstel tot benoeming van de heer M. Stolk bij de verbonden partijen en het voorstel tot verlening van ontslag van de huidige Statengriffier Eric Meurs. Eric Meurs is 19 april jl. benoemd tot raadsgriffier van de gemeente Zwolle. Hij vangt zijn werkzaamheden in Zwolle aan per medio augustus a.s. Tot die tijd blijft hij in functie als griffier van Provinciale Staten.

Digitale vergadering
Vanwege de coronamaatregelen komen de Statenleden niet fysiek bij elkaar maar vergaderen zij online met behulp van Microsoft Teams.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen.

Via de “Webcast vergaderingen 2021” op https://staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

De volledige agenda met bijlagen kunt u te vinden op: https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/2021/Provinciale_Staten_19_mei_2021

De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 10.00 uur.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl