Weekblad deGouda digitaal

Provinciale Staten debatteren naar aanleiding van het aftreden van de portefeuillehouder Energie

Op maandag 27 mei 2019 vergaderen Provinciale Staten. Zij bespreken in deze vergadering de volgende onderwerpen.

Aftreden portefeuillehouder Energie
Provinciale Staten wisselen van gedachten naar aanleiding van het aftreden van de portefeuillehouder Energie. De gedeputeerde heeft op 9 mei zijn ontslag aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, commissaris van de Koning Jaap Smit. Hij had geconstateerd dat de ambtelijke organisatie informatie over het warmteproject niet met hem heeft gedeeld, waardoor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van deze informatie verstoken zijn gebleven.

Jaarstukken 2018
Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten integraal verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties), als de financiën (rekeningresultaat en balans). De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018

De volledige agenda en de bijlagen bij de agendapunten zijn te vinden in het Stateninformatiesysteem op www.zuid-holland.nl
onder Provinciale Staten.

De voorzitter, Commissaris van de Koning Jaap Smit opent maandagavond 27 mei de vergadering om 19.00 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom de Statenvergadering in het Provinciehuis in Den Haag bij te wonen of te volgen via de webcast op https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl