Weekblad deGouda digitaal

Rijkswaterstaat onderzoekt weggebruik A12

#Gouda – Rijkswaterstaat voert op dinsdag 3 november op twee rijkswegen in Zuid-Holland een onderzoek uit naar het weggebruik via kentekenregistratie. Rijkswaterstaat wil hiermee een beeld krijgen van de herkomst en bestemming van de personenauto’s en het vrachtverkeer op de rijkswegen in Zuid-Holland. Het gaat in dit gebied om de A12 tussen Gouda en Reeuwijk en om de N11 tussen Bodegraven Centrum en Bodegraven (Zuid).

Het onderzoek onder het vrachtverkeer moet informatie opleveren over de intensiteit van het goederenvervoer in en buiten de spits en de goederensoorten die over de weg vervoerd worden. Bij het onderzoek onder het personenverkeer wordt bestuurders vooral gevraagd naar hun motieven voor het gebruik van de auto en hun opvattingen over de openbaar vervoervoorzieningen rond de rijksweg. De resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn voor verkeersmaatregelen op en rond de weg.

Kentekenregistratie A12

Met camera’s worden de kentekens van passerende personenauto’s en vrachtauto’s geregistreerd. De camera’s worden langs de weg en op viaducten geplaatst vanaf maandag 2 november.  Op dinsdag 3 november vindt kentekenregistratie. Een deel van de geregistreerde kentekenhouders ontvangt hierna een brief met de vraag om deel te nemen aan een onderzoek van Rijkswaterstaat naar het gebruik van de rijksweg. Zij kunnen inloggen op een site en de enquête digitaal invullen. Deze groep is geselecteerd aan de hand van een steekproef. De verkregen adresgegevens worden eenmalig en alleen voor dit onderzoek gebruikt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd.

Verkeersonderzoeken in Zuid-Holland

Het onderzoek naar weggebruik is een van de jaarlijks terugkerende verkeersonderzoeken die Rijkswaterstaat uitvoert op steeds verschillende rijkswegen in de provincie Zuid-Holland. Doel hiervan is om een goed beeld te krijgen van het weggebruik en de verkeersstromen in Zuid-Holland.

 

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl