Weekblad deGouda digitaal

Samen staan we sterk in de regio

#Gouda – In overleg met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Woerden heeft de regio Midden Holland (Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk) een strategisch kader vastgesteld (RVVP, Regionaal Verkeer- en VervoerPlan) voor het verkeer en vervoer in de regio. Naast bovengenoemde gemeenten namen ook de Provincie, het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat deel aan het overleg dat heeft geleid tot dit kader.

Doel van de nota
Doel van de nota is te komen tot:
·      Het bevorderen van regionale bereikbaarheid;
·      Bewaken van balans tussen het groene karakter, de veiligheid en de recreatie enerzijds en een goede bereikbaarheid anderzijds;
·      Benutten van kansen die de regio biedt voor maatschappelijke en bovenregionale ontwikkelingen die zich aandienen.

 Slagvaardig optreden
Met het regionale verkeer- en vervoerplan willen de samenwerkende gemeentes slagvaardig kunnen optreden richting rijk en provincie. Doel is ook een duidelijk beeld te krijgen van de verkeersontwikkelingen in de regio (denk bv aan het belang van de A12 en de spoorlijnen). Met deze gezamenlijke aanpak beoogt men ook zoveel mogelijk subsidies en investeringen aan te kunnen trekken. De uitgangspunten in het plan kunnen tot slot ook dienen voor verdere uitwerking op gemeentelijk niveau.

Het stuk gaat binnenkort voor advies naar de gemeenteraad. Gepland is medio oktober 2015 een vaststelling door de raad te kunnen realiseren.
Het RVVP vervangt het bestaande kader uit 1995 en heeft een termijn tot 2025 met een extra doorkijkje naar 2030.

Door Wilma Gottschalk

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl