Weekblad deGouda digitaal

Samenwerking Driestar en Koninklijk Conservatorium

Gouda/Den Haag – Driestar hogeschool heeft een subsidie ontvangen voor een structurele verbetering van het muziekonderwijs op de pabo. Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een positieve beschikking verleend in het kader van de regeling Professionalisering muziekonderwijs op pabo’s.

Deze regeling maakt deel uit van de inzet van het ministerie van OCW voor meer en beter muziekonderwijs en sluit aan bij de beweging Méér Muziek in de Klas. Leraren missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor of met de klas. Dit is een belangrijke belemmering voor het realiseren van goed muziekonderwijs op basisscholen. De regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s draagt eraan bij dat toekomstige groepsleerkrachten zich wel handelingsbekwaam voelen op dit gebied.

Ton van Driel, docent muziek aan Driestar hogeschool: “Slechts elf procent van de afgestudeerde pabostudenten vond zich bekwaam genoeg om muziekonderwijs te geven. Hoewel dit bij Driestar hogeschool ruim zestig procent is, hebben we toch deze subsidie aangevraagd. We zien namelijk zeker mogelijkheden om ons muziekonderwijs verder te verbeteren.”

De subsidie wordt gebruikt om alle pabostudenten meer zelfvertrouwen te geven om muzieklessen te geven. De eerste- en tweedejaarsstudenten gaan in kleine groepjes een dagdeel muziek geven in de basisscholen onder leiding van een muziekdocent of vakspecialist die het coaching geeft. De derdejaars muziekspecialisten krijgen een jaar lang speciale stagebegeleiding voor het vak muziek.

De subsidie wordt ook ingezet voor de nieuwe samenwerking met de opleiding Master Music Education according to the Kodály Concept van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Samen met het conservatorium biedt Driestar hogeschool op de pabo de opleiding Vakspecialist muziek aan. In dit tweejarige traject ontwikkelt de aanstaande leerkracht zich vanuit zijn passie voor muziek tot een leerkracht die gecertificeerd en gespecialiseerd is in het verzorgen van muziekonderwijs. De student behaalt zo niet alleen het diploma leraar basisonderwijs, maar ook een erkend diploma vakspecialist muziek.

De opleiding Vakspecialist muziek is bedoeld voor pabostudenten die affiniteit hebben met muziek en cultuur en extra scholing willen op muzikaal gebied. De student met deze opleiding kan ook collega’s coachen bij het geven van goede muzieklessen binnen het primair onderwijs.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl