Weekblad deGouda digitaal

SchuldHulpMaatje viert eerste lustrum

Gouda – De vereniging SchuldHulpMaatje bestaat vijf jaar. Dat is officieel gevierd in Leiden, samen met Koningin Máxima. Ook in Gouda zijn vrijwilligers actief namens SchuldHulpMaatje. Wat doen zij precies? Een gesprek met Mirjam van Esschoten van de Stichting Christelijke Hulpverlening ’t Swanenburghshofje (SCH), die zich hiermee bezighoudt.

Een combinatie van werkloosheid, echtscheiding, huis ‘onder water’ en overbesteding kan leiden tot schulden, vertelt Mirjam. “In veel gevallen zijn mensen prima in staat om dit zelf op te lossen. Maar niet iedereen kan goed budgetteren. En niet iedereen is in staat in een stressvolle situatie de juiste beslissingen te nemen.” SCH voert sinds 2012 in Gouda het SchuldHulpMaatjesproject uit. Mirjam vertelt dat er in 2013 47 aanvragen in behandeling zijn genomen; in 2015 waren dat er 78. De meeste aanmelding lopen via professionele hulpverlening (zoals sociale teams, huisartsen, GGD). Daarnaast komen er aanmeldingen binnen via de diaconie van de kerken, of vinden mensen zelf hun weg naar de SCH.

SchuldHulpMaatje is goed getraind

Mirjam van Esschoten doet de intake. Als aanvragers in aanmerking komen voor het project, worden zij gekoppeld aan een SchuldHulpMaatje. Samen met de cliënt maakt die een actueel overzicht van de inkomsten, uitgaven en schulden. Samen ordenen ze de administratie en het SchuldHulpMaatje coacht de cliënt zodat deze zelf aan de slag gaat met het oplossen van de problemen. Zonodig worden cliënten begeleid bij de aanmelding voor een schuldsaneringstraject bij de gemeente. Bijzonder is dat de SchuldHulpMaatjes vrijwilligers zijn. Alle vrijwilligers worden getraind door de landelijke organisatie en dienen een verklaring omtrent gedrag in te leveren. Elke zes weken is er voor de Goudse SchuldHulpMaatjes een bijeenkomst waarin kennis en vaardigheden worden gedeeld en verdiept. Op dit moment zijn er ongeveer twintig gecertificeerde SchuldHulpMaatjes in Gouda en Waddinxveen. Wie hulp nodig heeft of wie SchuldHulpMaatje wil worden, kan voor meer informatie kijken op http://schuldhulpmaatje.nl of op de site van de SCH, http://swanenburghshofje.nl. Mailen of bellen met SCH kan ook info@swanenburghshofje.nl of 0182 525 925.

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl