Weekblad deGouda digitaal

SGP-Gouda vindt voorstel lastenverzwaring onverteerbaar

Gouda – De SGP-fractie in Gouda heeft veel kritiek op het voorstel van het college van B&W om de financiële tekorten van de gemeente af te wentelen op haar burgers door de onroerendezaakbelasting (OZB) te verhogen. “Dat vind ik onverteerbaar! We stijgen daardoor tot in de top-5 van duurste gemeenten”, aldus SGP-fractievoorzitter Harold Hooglander.
Maandag 14 september vergadert de Goudse raad over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Bezuinigingen zijn nodig vanwege de financiële tegenvallers in de jeugdzorg en WMO en staan nog los van de gevolgen van Corona. De financiële gevolgen daarvan worden later in het najaar besproken.
De SGP vindt dat te gemakkelijk naar het middel van lastenverzwaring wordt gegrepen, om daardoor pijnlijke keuzes te ontlopen. “De voorgestelde stijging van de OZB met 13,5% zijn voor ons onverteerbaar”, aldus Hooglander. “Het is onbegrijpelijk dat op dit punt wordt afgeweken van het coalitieakkoord. Daarin staat dat de OZB niet meer mag stijgen dan het inflatiepercentage en dat er een plan komt om Gouda binnen de top-25 te laten zakken. En we stijgen nu naar de vijfde plek!”

Naast deze lastenverzwaring zijn er voorstellen voor bezuinigingen. “Hoewel hier goede voorstellen tussen zitten, bestaat het grootste deel van deze voorstellen uit boekhoudkundige trucs, zoals het laten vrijvallen van reserves, het spreiden van kosten over meerdere jaren of het schrappen van budgetten waar al jaren onderbesteding is”, aldus de SGP. “Echte keuzes, zoals het snijden in subsidies voor
evenementen, sport en cultuur worden zorgvuldig gemeden. In plaats van te bezuinigen, wil het college voorstellen om aan de Schouwburg (bovenop de jaarlijkse subsidie van € 1 mln) dit jaar nog eens € 0,5 miljoen extra te geven, waardoor de woonlasten nog verder zullen stijgen!”

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl