Weekblad deGouda digitaal

Snelfietsroute F20 Gouda – Rotterdam

Gouda/Rotterdam – De besluitvorming over het tracé van de snelfietsroute F20 van Gouda naar Rotterdam, die door de gemeente Zuidplas loopt is uitgesteld tot eind van het jaar. Aanleiding vormt de informatieavond van 17 juni waar inwoners van Moordrecht hun zorgen hebben geuit over de route door hun dorp. Het college van B&W wil het voorkeurstracé en de mogelijke alternatieven opnieuw bekijken en daar ook zoveel mogelijk de inwoners bij betrekken. Hiervoor is extra tijd nodig.

De snelfietsroute F20 is een initiatief van de provincie en is bedoeld als alternatief voor automobilisten. Zij worden verleid om uit hun auto te stappen en vaker op de fiets naar hun werk te gaan. De A20 tussen Rotterdam en Gouda en de omliggende provinciale wegen lopen regelmatig vast door filevorming. De snelfietsroute F20 is met name een goed alternatief voor automobilisten die relatief korte afstanden afleggen. Ook kan vanaf de snelfietsroute makkelijk worden overgestapt op het openbaar vervoer, als fietsers verder moeten reizen.

Positief besluit
Zuidplas heeft zich net als haar buurgemeenten positief uitgesproken over het realiseren van een snelfietsroute F20 Gouda – Rotterdam. De betrokken gemeenten beslissen onafhankelijk van elkaar over het voorkeurstracé. In Gouda en Capelle aan den IJssel zijn de colleges van B&W al akkoord. Voor het deel van de snelfietsroute door Zuidplas, neemt het college dit najaar een besluit over de komst van de snelfietsroute. De gemeenteraad besluit dan in november over het beschikbaar stellen van het deel van de financiering dat betaald wordt door de gemeente.

Q&A over snelfietsroute F20
Vanwege de bezorgde geluiden tijdens de inloopavond van 17 juni is besloten om samen met inwoners het voorkeurstracé nader te bekijken evenals de alternatieven. In aanloop naar het participatietraject dat nu wordt gestart is er een zogeheten Q&A over de snelfietsroute F20 op de website van de gemeente Zuidplas te vinden. Hierin wordt zoveel mogelijk vragen beantwoord, die tijdens de inloopavond in Moordrecht zijn gesteld.

Uitvoerende werkzaamheden
Als het college en de gemeenteraad in het najaar positief beslissen over één van de varianten dan zullen de uitvoerende werkzaamheden vanaf 2020 starten. De aanpassingen worden per deel van de route voorbereid en besproken met de omwonenden. Naar verwachting zal de snelfietsroute F20 in 2021 in gebruik worden genomen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl