Weekblad deGouda digitaal

Soroptimisten club Gouda: ‘betrokkenheid is heel belangrijkheid’

Gouda – Wij zijn een actieve en betrokken club, die bestaat uit vakvrouwen met diverse achtergronden. Samen zetten wij ons in voor de rechten en positie van vrouwen en kinderen”, aldus presidente Margit van Hoeve en secretaris Marie-Christine Franken van Soroptimistclub Gouda en omstreken.

Met zijn drieën nemen we plaats aan de keuken-tafel van Margit. De tafel weerspiegelt goed hoeveel de vrouwen van de club doen; de hele tafel ligt vol met allerlei folders van e-erdere of lopende acties. Het sleutelwoord van de Goudse Soroptimistclub is dan ook ‘actief’. De vrouwen zetten zich op heel veel manieren in om de positie van vrouwen en kinderen te verbeteren en in kaart te brengen.

Verenigde Staten
De eerste Soroptimistclub is in 1921 opgericht in de Verenigde Staten, als tegenhanger van de mannenserviceclubs. De Soroptimisten hadden van meet af aan als doel de positie van kinderen en vrouwen te verbeteren. Die ene club is de basis van een wereldwijde organi-satie en inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 100 clubs, met in totaal 3.200 leden.

Nieuwe leden
De club zoekt actievelingen: vrouwen die zich in willen zetten voor de doelstelling van het Soroptimisme. Ook is het belangrijk dat je werkzaam bent in een beroep en dat het sociale aspect je aanspreekt: in vriendschap samenwerken aan kleine en grote, lokale en internationale projecten. Via de website kan iedereen zich gemakkelijk aanmelden. -Vervolgens wordt er tijdens een gezellige -kennismakingsavond uitgezocht of er een wederzijdse klik is.

Bijeenkomsten
“Een keer per maand hebben we met de gehele club een bijeenkomst met een spreker. Iedereen die lid is van de club, zit ook in een of twee kleinere clubjes, de commissies die het eigenlijke werk doen. Elke commissie heeft verantwoordelijkheid voor een ander deel van de clubactiviteiten. Zo is er een commissie voor de evenementen die we organiseren, en een commissie voor de Collegetoer waar we de laatste jaren zoveel succes mee hadden”, vertelt Marie-Christine.

Activiteiten
De Soroptimisten werken indien nodig samen met lokale, landelijke of wereldwijde organi-saties. Op dit moment werken de Goudse -Soroptimisten aan een project in samen-werking met Oxfam Novib, om kindhuwelijken tegen te gaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van edutainment, een combinatie van educatie en entertainment. Behalve dat de club veel doet voor kinderen en vrouwen in ontwikkelingslanden, ondersteunt ze ook in Gouda verschillende lokale -activiteiten. “Een van onze belangrijkste projecten vind ik buurthuis De Speelwinkel. Daaraan bieden we ondersteuning zodat zij nood-zakelijke -aanpassingen aan het pand kunnen r-ealiseren”, vertelt Margit trots.

Collegetoer
De club staat hier in Gouda vooral bekend om de Collegetoer, die ze de komende maand voor de vierde keer organiseert. Het thema van de avond, die op 15 maart plaatsvindt, is ’Veiligheid of privacy, wat leveren we in?’. Twee nationaal bekende deskundigen, prof. dr. Paul H.A.M. Abels en mr. dr. Quirine A.M. Eijkman, gaan samen in gesprek over het thema, daarna is er tijd voor vragen uit het publiek. Marie-Christine is de bedenkster van College-toer Gouda: “Ik was voor mijn werk op reis in het buitenland, daar presenteerden ze het onderwerp niet via een Powerpoint–presentatie door één persoon, maar door-middel van een -gesprek tussen twee professionals. Ik merkte dat ik door die vorm veel -aandachtiger -luisterde.” Collegetoer is enerzijds een -manier van fondsenwerving, maar zeker ook bedoeld als een mogelijkheid voor kennisoverdracht over maatschappelijke en sociale -onderwerpen.

Filmfestival
Hier in Gouda organiseren de Soroptimisten een filmfestival voor bassischolen, waar films worden gedraaid over kinderrechten. Het doel van dit festival is om de kinderen duidelijk te maken, dat kinderen over de hele wereld dezelfde rechten hebben, maar dat die lang niet altijd geëerbiedigd worden. “Het wordt niet zwaar gebracht, maar op een warme en indringende en soms zelfs geestige manier. De reacties van de kinderen na een film zijn vaak puur en ontroerend en daar doen we het natuurlijk voor.”

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl