Weekblad deGouda digitaal

Stadspeiling 2019 voorzichtig positief

Gouda – Vandaag is de nieuwste Goudse stadspeiling gepresenteerd. Deze graadmeter van buurt, leefbaarheid en veiligheid is een initiatief van de gemeente Gouda om te laten zien hoe de stad er op deze onderwerpen voor staat. Waar mogelijk wordt 2019 vergeleken met het voorgaande jaar. Drie opvallers:

Leefbaarheid
Het percentage van Gouwenaars dat geen last heeft van buurtbewoners is gestegen. In 2018 ervoer 64% van de Gouwenaars geen overlast van hun buren, in 2019 was dat 69%. Ook het aandeel ´heel veel´ overlast werd gunstiger, dit daalde van 11% naar 9%.

Contacten in de buurt
Het contact met buurtbewoners is op veel vlakken teruggelopen. 7% van de mensen weet minder goed wat er te doen is in de buurt, in 2019 nog 48%. Ook geeft 4% minder mensen aan altijd voor elkaar klaar te staan, dit is nu nog 56%. Bovendien hebben bewoners minder intensief contact met hun buren. Tenslotte vindt een kleiner percentage (52%) dat cultuurverschillen geen problemen geven.

Bekendheid minimaregelingen
De Rotterdampas doet het goed in Gouda. De bekendheid van de minima-pas steeg met 6% naar 55% van de Gouwenaars. Een beeld dat eerder was te zien in het toegenomen gebruik. Opvallend zijn dat de weg naar schuldhulpverlening en bijzondere bijstand bij mensen goed bekend is. Het aantal inwoners dat geen van alle Goudse regelingen kende zakte licht naar 19%.

Klik op het plaatje voor de PDF.

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl