Weekblad deGouda digitaal

Start handeling bouw Knarrenhof Het Groene Hof in Gouda

Gouda – Na jaren van voorbereiding was het dan zover. Wethouder Rogier Tetteroo van de gemeente Gouda bracht een werkbezoek aan de bouwplaats aan de Oosthoef. Er is gestart met het boren van de bodemwarmtebronnen tot ongeveer 180 meter diepte. De woningen krijgen geen gasaansluiting maar een duurzaam systeem wat werkt met bodemwarmte en koeling.

Daarna pas gaan de 118 stuks betonnen heipalen de grond in. Wethouder Rogier Tetteroo (Wonen) gaf aan blij te zijn dat de oplevering van de Knarrenhof steeds dichterbij komt.  “Het is een prachtig concept, dat gezamenlijk met de toekomstige bewoners ontwikkeld is. Er is veel behoefte aan deze nieuwe woonvormen voor senioren, een woongemeenschap waar oog is voor elkaar. En een plek waar men kan blijven wonen, ook als zorg nodig is.

Vrijwel alle kopers hebben een koopwoning, het merendeel van de kopers komt uit de wijk of elders uit Gouda. Realisatie van dit soort projecten brengt dus ook een stukje doorstroming op gang, waardoor eengezinswoningen weer beschikbaar komen voor gezinnen. Bovendien past dit heel goed bij het streven naar inclusieve wijken.

Ook de gemeenteraad heeft oog voor de behoefte aan dit soort woonvormen en heeft onlangs unaniem een motie aangenomen waarin zij hiervoor aandacht vragen, ook in de nieuwbouwwijk Westergouwe. De eerste verkennende gesprekken daarover zijn we al aan het voeren.”

Op het Groene Eiland zullen 24 levensloopbestendige appartementen gebouwd worden met een gemeenschappelijke Hoftuin en een gemeenschappelijk ruimte om elkaar te ontmoeten. Dit alles binnen het Knarrenhofconcept waarbij de bewoners afspreken naar elkaar om te kijken en elkaar te helpen. Daarnaast willen zij graag onderdeel uitmaken van de buurt.  Diverse toekomstige bewoners zijn nu ook al betrokken bij de buurtactiviteiten.

Een aantal toekomstige bewoners trekt al enige jaren met elkaar op en zij kunnen niet wachten tot het moment van oplevering.  De vorderingen worden dan ook op de voet gevolgd door diverse bewoners die ook letterlijk om de hoek wonen.

Helaas maken de Corona beperkingen het niet mogelijk om feestelijk bij elkaar te komen maar dat moment zal vast komen. De toekomstige bewoners en alle betrokkenen kijken er naar uit. Kennismaken met de toekomstige buren in de omgeving zal dan ook mogelijk zijn.

De bestuursleden van de Vereniging Knarrenhof Gouda gaan er ook allemaal wonen en zij willen naast de onderlinge contacten ook goede contacten met de ‘buren’. De oplevering wordt verwacht voorjaar 2022.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl