Weekblad deGouda digitaal

Stichting GoudApot voor Goudse initiatieven

Gouda – Stichting GoudApot is op 7 januari in het leven geroepen voor Goudse initiatieven. Zij ontvangen subsidie van de gemeente Gouda om budget ter beschikking te stellen aan de stad. Een groep inwoners heeft dit in samenwerking met de gemeente bedacht en uitgewerkt. Elke inwoner die voor z’n initiatief voor Gouda geld of advies kan gebruiken, kan bij de stichting terecht.

Inwoners kunnen een aanvraag indienen als het initiatief goed is voor Gouda. In de pot is zit ongeveer 240.000 euro. Het faciliteren en stimuleren van inwonersinitiatieven is een speerpunt van het college van burgemeester en wethouders. “Inwoners willen meer ruimte en zeggenschap over hun eigen stad. Het college van B en W ondersteunt dit door het overdragen van de beschikbare budgetten voor stadsinitiatieven.”, zegt Wethouder Hilde Niezen van Innovatief Burgerschap.

Met het oprichten van de stichting GoudApot wordt hieraan op innovatieve wijze invulling gegeven. Vrijwilligers geven advies en/of verstrekken geld, maar nemen nooit het initiatief over. De organisatie bestaat uit een groep beoordelaars, een bestuur en een raad van toezicht. De stichting werkt zelfstandig, maar verantwoordt haar uitgaven en evalueert de resultaten tweemaal per jaar met de gemeente.

Beoordelaars gezocht
GoudApot streeft naar een grote groep beoordelaars. Zij worden geraadpleegd aan de hand van hun kennis of kunde. Inwoners die graag willen meebeslissen welke vernieuwende of verbindende ideeën voor Gouda een financieel steuntje in de rug krijgen, kunnen zich opgeven als beoordelaar via de mail info@goudapot.nl.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl