Weekblad deGouda digitaal

‘Stoppen met gas is geen keus’

Gouda – Dit was een van de antwoorden op onze vragen bij de gemeente Gouda of de inwoners nog wel een keus hebben in hun energievoorziening. In dezelfde informatiebron was de uitspraak te vinden: “Gouda heeft de ambitie om al in 2040 klaar de willen zijn met de hele transitie”. Deze twee antwoorden als opfrissertje, want er is alle reden om eens kritisch te kijken naar de transitie ontwikkelingen tot nu toe. Niet alleen in Gouda maar ook wat zich op landelijk, zeg maar Haags, niveau afspeelt.

Wat gaat de transitie ons kosten?
Dat is de grote vraag die nagenoeg iedereen in het land stelt. De oorspronkelijke informatiebronnen, Nijpels en Samson, worden nauwelijks nog serieus genomen. Het zo genaamde Energie Akkoord, dat eigenlijk nog helemaal geen akkoord maar een pakket met voorstellen is, ligt op het bordje van de regering. Nog maar nauwelijks overhandigd en de politici kwamen al met eigen interpretaties. Dat is een voorbode van de vele discussies die ons na de verkiezingen te wachten staan. Als in deze fase de nood het hoogst is komt de redding nabij. De premier en zijn maten verschoten in één dag van kleur door aan te kondigen dat de burger en de kleine bedrijven niet de dupe mogen worden. De grote bedrijven c.q. de grootste vervuilers, krijgen ook een deel van de rekening toegeschoven. O ja, de extra energieheffing voor de burgers wordt omlaag geschroefd. Iets te snel beloofd. Als snel kwam minister Wiebes met de mededeling dat de Belastingdienst teveel werk heeft en de wijziging pas is 2020 kan uitvoeren. Voeg daarbij de onzekerheid over de samenstelling van de Eerste Kamer na de verkiezingen en kijk dan nog eens met droge ogen naar de ambitie van Gouda.

Waarom toch die haast van de gemeente Gouda?
Het bovenstaande geeft al aan dat de politiek zelf en alle influencers een remmende factor zullen zijn. Er zijn echter ook een aantal praktische zaken die echt niet in 2/3 van de tijd kunnen worden opgelost. (Van het gas af in 20 i.p.v. 30 jaar.)

  • Het ontbreken van warmtenetten en de tijd die nodig is om ze aan te leggen, inclusief de behandelingstijd van alle vergunning aanvragen .
  • Het isoleren van woningen, dus ook die van de corporaties, opschroeven naar Label B. In alle gevallen energiebesparend maar het kost veel tijd en heel veel geld.
  • Voor warmtepompen moet een woning over Label A beschikken want anders is de warmteaanvoer niet toereikend. Woningcorporaties zijn al blij als ze hun hele bestand op Label B kunnen krijgen.
  • Er zijn talrijke woningen die nooit aan Label B zullen toekomen omdat ze te oud zijn en de constructie daar niet geschikt voor is. Dat geldt ook voor historische woningen waar überhaupt niet aan gesleuteld mag worden. Dat zijn er in Nederlandse steden, dorpen en in landelijke gebieden heel veel.
  • Problemen over de afbouw van het gasnetwerk. Een of meerdere woningen kunnen van het netwerk worden afgekoppeld als ze “gasvrij” zijn gemaakt. Het leidingwerk in de straat kan echter nog nodig zijn voor andere bewoners. Bovendien willen netbeheerders, tevens eigenaren, compensatie door de overheid zien als hun “kapitaal” stap voor stap onnodig wordt.
  • Waterstof in plaats van gas is nog steeds een serieuze optie, maar dan moet het aardgasnetwerk wel behouden blijven. Aardgasvrij betekent nog niet gasvrij!
  • 74% van de woningen die door commerciële eigenaren worden verhuurd, is slecht geïsoleerd. De huurders zijn afhankelijk van de eigenaar of deze in isolatie wil en kan investeren en of de woning nog wel tot een Label B of hoger op te schalen is.

Betaalbaarheid en dwangmatigheid
In alle opgesomde feiten kan wellicht de belangrijkste vraag toegevoegd worden: “Wie zal dat betalen?” En waarom zouden inwoners en ondernemers in Gouda de uiteindelijke kosten in 20 jaar moeten ophoesten waar de rest van Nederland het over 30 jaar kan uitsmeren? Wil het Rijk aan Gouda de financiële ondersteuning voor 10 jaar voorschieten? Dat de premier nu zegt dat de burger ontzien moet worden is leuk gebracht maar wordt dat ook de praktijk? Op de eerste plaats kan de nieuwe zetelverdeling in de Eerste kamer dit denkbeeld weer ongedaan maken, maar aan wie zullen grote vervuilende bedrijven de opgelegde boetes doorberekenen? Uiteindelijk aan de burger natuurlijk.
Alle vermelde instanties zeggen voor de uitvoering van de transitieplannen afhankelijk zijn van wat “Den Haag” financieel beschikbaar stelt. Het moet Nederland toch wel jaren lang voor de wind gaan om dit geld zonder directe of indirecte belastingverhoging vrij te maken.
Voorts wordt de overtuiging bij een groot deel van de bevolking, dat we beter met het milieu moeten omgaan, bestraft met een vorm van dwangmatigheid. Waarom moet Nederland sneller het einddoel bereiken dan Europa en waarom moet Gouda daar nog eens 10 jaar vanaf snoepen? Waarom moet Nederland het beste jongetje van de klas zijn als de invloed op het milieu van een klein land veel minder is dan een groot vervuilend land? Alle partijen die het raakt roepen keer op keer dat zonder draagvlak onder de Nederlandse bevolking de transitie geen succes zal worden.

Conclusie
Neem de tijd die echt nodig is om te voorkomen dat nieuwe technologische ontwikkeling niet meer toegepast kunnen worden alleen omdat we in Nederland voorop willen lopen. Neem de tijd om de transitie betaalbaar te houden en dat geldt in nog hogere mate voor Gouda. De gemeente heeft een campagne in voorbereiding om de inwoners duidelijk te maken wat zij als voorbereiding op de transitie kunnen doen. Dat wordt dus spannend.
Niet de transitie staat ter discussie maar de uitvoerbaarheid, de betaalbaarheid en het creëren en behouden van voldoende draagvlak.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl