Weekblad deGouda digitaal

Straatadvocaat Joost Buijtendorp: ‘Ik ben geen ­hulpverlener, maar een hoopverlener’

Gouda – Het begrip straatadvocaten in en rondom Gouda bestaat al sinds 2007. Ze waren nog niet specifiek voor jongeren, al waren die wel altijd welkom. “Wij merkten de afgelopen jaren dat er steeds meer vraag kwam naar hulp voor jongeren. Zo ontstond op 1 juni dit jaar, de straatadvocaat speciaal voor de jeugd van 17 tot 27 jaar. Deze functie vervult mijn collega Joost Buijtendorp”, aldus Aart Jongejan, straatadvocaat volwassenen.

Joost is ervaringsdeskundige en uiteindelijk heeft dit er voor -gezorgd dat hij de functie van straatadvocaat op zich heeft -genomen. “Ik heb vroeger in de zorg gewerkt, dit is mij uiteindelijk te veel geworden, hierdoor werd ik depressief. Ik raakte mijn baan en huis kwijt en heb drie jaar op straat gestaan. In deze jaren heb ik onder andere bij het Leger Des Heils gewoond. Uit-eindelijk kreeg ik een eigen woning met begeleiding en later zonder begeleiding”, vertelt Joost. Toen hij op straat stond, kwam Joost in aan-raking met de stichting Kernkracht, een belangen-organisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappe-lijke gezondheid. “Mede doordat ik uit de zorg kwam, zag ik allemaal dingen waarvan ik dacht: dit kan beter of anders.” Joost is zich in eerste instantie op vrijwillige basis gaan inzetten voor de stichting en later kreeg hij een betaalde functie.

Jongerenopvang
De overgang naar volwassenheid gaat niet bij iedereen vanzelf. Als je achttien wordt moet je ineens een eigen zorgverzeke-ring -afsluiten en ben je zelf verantwoordelijk voor dergelijke andere zaken. Sommige jongeren worden uit huis gezet en kunnen hun -opleiding niet afmaken. Het -aantal jongeren in een jeugd-opvang wordt hierdoor steeds -groter. We hebben in Gouda een jongerenopvang, met acht plekken en drie crisisbedden. Dit is voor de hele regio Midden-Holland. Deze voorziening is constant vol. Het exacte aantal dakloze -jongeren, in Midden-Holland, in kaart brengen is lastig. Veel slapen bij vrienden of kennissen en worden ook wel bankslapers genoemd. “Hoeveel het er precies op dit moment zijn weet ik niet, maar in 2015 bleken het er uiteindelijk in Gouda dertig te zijn”, aldus Joost. Voor de hele regio zou het minstens op het -dubbele uit kunnen komen schat zijn -collega Aart.

Ik kom naar je toe, je mag zelf bepalen waar en wanneer

Kennismakingsintake
Tijdens de kennismakingsintake gaat Joost met de jongere in -gesprek. Dit is meestal op een bankje in het park of in de -bibliotheek. Heel veel van deze jongeren hebben al veel -ervaring met jeugdzorg en daardoor soms ook een aversie tegen hulp-verleners. “Ik noem mezelf ook geen hulpverlener, maar een hoopverlener. Ik spreek uit ervaring en daarom zeg ik altijd: ik kom naar je toe, je mag zelf bepalen waar en wanneer”, aldus Joost. “We gaan tijdens zo’n intake eerst samen kijken: hoe sta je er nu voor en wat zou je willen bereiken. Dan zet ik daar tegenover de mogelijkheden, waarmee we iemand naar de juiste hulp kunnen leiden.” Kernkracht werkt samen met het Leger des Heils, Kwintes en Eleos, de gemeente en zorgcoördinatoren van Jongeren onder Dak.

Mogelijkheden
Zijn ervaring helpt en geeft een soort laagdrempeligheid. “Wat ik hoor, is dat ze makkelijker met mij praten.” Het helpt ook mee dat de organisatie niet meteen alles wil weten en eisen stelt. “Wij gaan samen met de jongere op zoek naar de mogelijkheden die er zijn. We vertellen een mogelijkheid en wat voor gevolgen die heeft. We hebben een positieve insteek, omdat er aan de toekomst wordt gewerkt. Vaak is het ook pittig omdat er aan eigen verantwoordelijkheid  geappelleerd wordt”, aldus Aart. Joost merkt wel dat nu de straatadvocaat voor jongeren bekender wordt, er ook vaker een beroep op hem wordt gedaan. Uit de evaluatie blijkt dat de jongeren die worden -geholpen er erg positief tegenover staan. Voor meer informatie kun je- -bellen met Joost Buijtendorp
06-16558051 of Aart Jongejan
06 22144689 of kijk op de website www.kernkracht.nl.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl