Weekblad deGouda digitaal

Succesvol samenwerken aan goed woningaanbod in Gouda

Gouda – Goed wonen is voor iedereen belangrijk. Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken daarom de komende jaren samen om voor meer goede en betaalbare huurwoningen te zorgen. Maar bijvoorbeeld ook voor prettige woonwijken en voldoende woningen voor specifieke groepen.

In Gouda kennen de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland en de gemeente een lange traditie van prestatieafspraken maken. Met de Raamovereenkomst Wonen Gouda 2017-2020 zetten partijen de traditie voort. Nieuw is dat de huurdersorganisaties Beter Wonen Gouda en Huurdersbelangen Regio Hollands Midden (HRHM) deze overeenkomst ook meetekenen.

In de raamovereenkomst leggen partijen vast hoe ze willen samenwerken en wat ze willen bereiken. Het gaat om een hele reeks afspraken op hoofdlijnen voor de periode 2017 tot en met 2020. De woningcorporaties werken deze afspraken zo nodig jaarlijks uit in concrete activiteiten en investeringen. Basis voor de raamovereenkomst is de gemeentelijke Woonvisie Gouda 2015-2020.

De afspraken gaan over de volgende onderwerpen:

Woon- en leefkwaliteit wijken
Het nastreven van gemengde wijken en een evenwichtig aanbod sociale huurwoningen in iedere wijk, het voortzetten en afronden van de Wijkontwikkeling in Gouda Oost en Korte Akkeren en het nemen van maatregelen tegen woninginbraken.

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid
Het in stand houden van voldoende betaalbare huurwoningen voor verschillende doel- en aandachtsgroepen, het matigen van huren voor betaalbaarheid en het beschikbaar stellen van voldoende woningen voor vergunninghouders en andere groepen woningzoekenden.

Woningproductie
Het verkennen van de vraag naar sociale huurwoningen, het inventariseren van geschikte locaties voor sociale huurwoningen, het bouwen van sociale huurwoningen (onder andere in Westergouwe) en het bouwen van geliberaliseerde huurwoningen zolang marktpartijen onvoldoende in die vraag voorzien.

Kwaliteit van de voorraad
Denk aan de energielabels naar hoger niveau brengen, de bereidheid tonen tot pilots met Nul-op-de-Meter (NOM) woningen en het inventariseren van de levensloopgeschiktheid van het corporatiebezit.

Wonen met zorg
Het bijdragen aan een passend aanbod voor senioren en mensen met een functiebeperking voor zover deze tot de doelgroep van woningcorporaties behoren, het beschikbaar stellen van voldoende woningen voor de uitstroom uit opvang en zorg, en het beschikbaar houden van aangepaste woningen voor mensen met een lichamelijke functiebeperking.

De overeenkomst is op 30 mei officieel ondertekend door de vijf partijen:

Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen;
René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland;
Ton Renes en Peter-Paul Jaspers, voorzitter en secretaris van Beter Wonen Gouda;
Geert Boevink, voorzitter van Huurdersbelangen Regio Hollands Midden;
en Rogier Tetteroo, wethouder wonen van de gemeente Gouda.

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl