Weekblad deGouda digitaal

Tekort aan ICT’ers biedt kansen voor werkzoekenden

In Midden-Holland nam het aantal WW-uitkeringen in juli 2019 ten opzichte van voorgaande maand opnieuw sterker af dan het Nederlands gemiddelde. Op jaarbasis is de daling eveneens scherper. Er worden ook minder WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een ICT-beroep verstrekt. Het teruglopende aanbod zorgt er voor dat veel vacatures voor ICT’ers moeilijk vervulbaar zijn. Om licht te werpen op de ontwikkelingen in de ICT brengt UWV vandaag een nieuwe factsheet Arbeidsmarkt ICT-beroepen uit.

Eind juli 2019 verstrekte UWV 2.217 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 95 minder dan eind juni, een daling van 4,1% die boven het landelijk gemiddelde van 3,6% uitkomt. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, nam hierdoor licht af en kwam uit op 2,2%. Het landelijk gemiddelde bedraagt in dit geval 2,6%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 17,5%, oftewel 470 uitkeringen. Deze jaarmutatie was wederom scherper dan voor Nederland als geheel (-16,3%). Op sectorniveau was de procentuele daling van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van juli 2018 het grootst voor de chemische industrie, culturele sector en onderwijs. Hierbij dient wel aangetekend dat het zeker bij de eerste twee sectoren om relatief kleine aantallen gaat, waardoor de gevoeligheid van het cijfer voor uitschieters toeneemt.

Kwart minder WW-uitkeringen voor ICT’ers
In Midden-Holland verstrekte UWV eind juli 2019 in totaal 53 WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een ICT-beroep. Meer dan de helft van deze uitkeringen (31 stuks) wordt verstrekt aan personen ouder dan 50 jaar. Dit aandeel daalt echter inmiddels flink. Bij 20 uitkeringen is sprake van een verstreken uitkeringsduur van 12 maanden of meer. In vergelijking met juli 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen aan werkzoekende ICT’ers met 27,4%. Een jaar geleden verstrekte UWV nog 73 WW-uitkeringen aan aan personen met een ICT-achtergrond.

Uit de meest recente Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van het CBS volgt dat in het tweede kwartaal van 2019 maar liefst vier van de tien ICT-bedrijven belemmeringen ervaren als gevolg van het tekort aan arbeidskrachten. Over alle sectoren samen ligt dit aandeel op bijna een kwart. ICT-bedrijven worden dus vaker belemmerd door een personeelstekort. ICT’ers zijn ook werkzaam buiten de ICT-dienstverlening in sectoren als openbaar bestuur, financiële dienstverlening en de producerende industrie. Voor ICT-beroepen geldt zowel landelijk als regionaal een zeer krappe arbeidsmarkt. Eind juli 2019 waren in Midden-Holland 180 online vacatures op Werk.nl beschikbaar, waarvan het overgrote merendeel (zo’n 90%) op het hoogste beroepsniveau.

Bij drie van de vier moeilijk vervulbare vacatures voor ICT-beroepen is specifieke vakkennis en ervaring een harde functie-eis. Mogelijk hebben sommige werkzoekende ICT’ers met een WW-uitkering onvoldoende of verouderde vakkennis en ervaring, waardoor vraag en aanbod elkaar niet altijd vinden.

Nieuwe factsheet Arbeidsmarkt ICT-beroepen vandaag online
Ook in Midden-Holland gelden veel ICT-vacatures als moeilijk te vervulbaar. Vooral werkgevers met vacatures voor ontwerpers/analisten van ICT-systemen, applicatieprogrammeurs en internetprogrammeurs hebben moeite voldoende geschikte kandidaten te vinden. Het UWV spant zich samen met de sector, werkgevers en gemeenten in om de personeelsvoorziening voor ICT-functies te verbeteren. Dit doen ze onder meer via opleidingstrajecten, meet-ups en inspiratiesessies door werkgevers of opleiders.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl