Weekblad deGouda digitaal

Telewerken de groeidiamant van Het Nieuwe Werken

Het begrip “telewerken” wordt door het TNO beschreven als: “arbeid die op afstand van de werk- of opdrachtgever wordt uitgevoerd met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het Nieuwe Werken” (HNW) dat we in een eerdere publicatie beschreven, houdt veel meer in dan de hierboven beschreven definitie. Het is namelijk vooral een flexibele werkvorm in kantoren; omgangsverhoudingen, werkomgeving, ergonomische voorzieningen, flexibiliteit, klimaatbeheersing en voor een deel afwisselend werken in de kantoor- en thuisomgeving. “Telewerken” is daarbij het begrip geworden en uit de beschrijving van het TNO hoeft dat dus niet per definitie thuis te gebeuren, hoewel het thuiswerken wel de overhand heeft. Telewerken ondergaat wel een opvallende groeispurt

Telewerken en de thuiswerkplek
Aanvankelijk waren de Arboregels onverkort van kracht bij HNW op kantoor en thuis. Bij de verdere opkomst van HNW heeft de toenmalige minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de thuiswerkregels versoepeld. Hij wilde dat de regelgeving niet te remmend zou werken. De werkgever dient nu de thuiswerker voor te lichten over de risico’s die aan het werk verbonden zijn. Eenvoudig samengevat, de werknemers dient over een goede werkplekvoorziening te beschikken zoals een goede stoel en tafel en adequate verlichting. De werkomgeving dient zo veel mogelijk te lijken op de situatie in het bedrijf. Indien nodig dient de werknemer te beschikken over ergonomisch of aangepast meubilair. Gelijk daarmee is de werkgever niet meer verplicht om de kosten voor een dergelijke werkplek te vergoeden.

De telewerkplek heeft veel terrein gewonnen, ook in Gouda
Ten behoeve van het onderzoek naar HNW hebben we eerder een inventarisatie gemaakt van de flexplekken, de flexwerkplekken en de thuiswerkplekken. Waar binnen het kader van HNW elders telewerken wordt verricht, beperkt dat zich niet tot alleen het thuiswerken. Zo blijken er in Gouda 14 locaties te zijn waar iedereen van een flexplek of flexwerkplek gebruik kan maken. (Flexplekken kun je niet reserveren en flexwerkplekken wel. Bij die laatste grijp je dus nooit mis.) Tijdens het onderzoek constateerden wij dat behalve studenten ook veel werknemers van deze flexplekken gebruik maken. Wat dat betreft is “in de Cloud” een prima hulpmiddel. Wat het deel “tele” van telewerken betreft, overal worden er uitstekende wifi verbindingen beschikbaar gesteld. Anders is het fysieke deel van het werken betreft.

Bij de openbare flexplekken voldoet in 90% niet aan de goede werkplekvoorwaarden
Het weerhoudt de telewerkers desondanks niet om gebruik van deze voorzieningen te maken, gezien een gemiddelde tot hoge bezettingsgraad. Ook de aanbieders maken zich kennelijk weinig zorgen over de kwaliteit van de werkplek. De tafels variëren van geschuurd steigerhout tot een fraaie kunststof uitvoering, maar zonder enige instelmogelijkheid. Bureaustoelen komen we nauwelijks tegen. Keukenstoelen met een kuipje, krukken en banken zijn daarentegen veelvuldig aanwezig. Het begrip over en de toepassing van ergonomie blijkt hier volkomen vreemd. Een uitzondering geldt voor de meeste flexwerkplekken die tegen betaling beschikbaar worden gesteld en waar men dus moet reserveren.

Bij de thuiswerkplekken blijkt het niet veel beter gesteld
Vanaf het moment dat de verplichting voor de werkgever is vervallen dat bij telewerk thuis de portemonnee moet worden getrokken, zien we een ongekende variatie aan telewerkplekken. In veel gevallen blijken die werkplekken op geen enkele manier te lijken op de kantoorwerkplek. We hebben daarover gesproken met Gispen Outlet in Delft waar medewerkers regelmatig winkelen voor een thuiswerkplek. Daarbij stelden wij de vraag in hoeverre zij merken dat de aandacht voor de ergonomie bij de thuiswerkplek afneemt. Men bevestigt dat bij het loslaten van de verplichting voor de werkgever om de kosten voor de telewerkplek te vergoeden, de verkoop hiervan is gehalveerd. De helft van de telewerkers die wel een verantwoorde werkplek uitzoeken, blijken dus wel van het ergonomisch nut overtuigd te zijn. Wellicht krijgt een deel nog een vergoeding. Tevens hebben we contact gehad met een aantal bedrijven met veel administratief kantoorwerk en waar door HNW ook veel thuis gewerkt wordt. Desgevraagd bevestigt men dat de thuiswerker gewezen wordt op de noodzaak van een verantwoorde telewerkplek, maar dat deze niet vergoed wordt. In de meeste gevallen worden de laptop, een smartphone en soms een printer gratis beschikbaar gesteld.

Waar ligt nu de verantwoording voor een juiste tele-thuiswerkplek?
Zoals eerder geschreven hoeft een thuiswerkplek niet bij voorbaat in eigen woonomgeving gesitueerd te zijn. Telewerken kan immers ook op de aangeboden flexplekken elders plaatsvinden. In alle gevallen waar een telewerkplek niet voldoet aan de basale eisen voor ergonomisch verantwoord meubilair, loopt de werknemer risico op fysieke klachten. De thuis telewerkende medewerker valt immers ook onder de Arbeidsomstandighedenwet. Een goede reden om te vragen hoe men bij ArboNed hierin staat. We legden onze vragen voor aan een deskundige: Esther Graaff-Visser, ergonoom bij ArboNed.

Daar bevestigde men dat via de aangepaste Arboregels op dit gebied, de overheid de teugels wat heeft laten vieren. In het algemeen kan bij telewerken gesteld worden dat bij vrijwillig c.q. op wens van de werknemer telewerk thuis wordt verricht, de werkgever de werkplek niet hoeft te vergoeden of een bijdrage in de kosten moet verlenen. Dat is wel het geval als thuis telewerken op het verzoek van de werkgever wordt verricht. In alle gevallen is de werkgever verplicht om de werknemer attent te maken op de noodzaak van een verantwoorde werkplek die aan alle normen voldoet. Een goede voorlichting door de werkgever, eventueel met inschakeling van ArboNed, is daarbij van groot belang.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl