Weekblad deGouda digitaal

Toeristisch Gouda ook tijdens corona een aantrekkelijke en gastvrije binnenstad

Gouda – Hoe zorg je in deze tijd voor een gastvrije en aantrekkelijke binnenstad? En welke rol speelt de toeristische trekker in Gouda hierin? Centrummanager Hans van Aalst heeft onlangs tijdens het DNWS-webinar van 2 juli over gastvrije en veilige (winkel)gebieden verteld hoe Gouda dit voor elkaar kreeg en hoe de betrokken partijen samenwerkten om de bezoekers gastvrij en veilig te ontvangen. Als terugblik op het webinar stelden wij Hans nog enkele vragen.

In het centrum van Gouda komen winkelen, cultuur, historie en leisure sinds jaar en dag op een aantrekkelijke manier samen. De middelgrote stad, in binnen- en buitenland, zou dit jaar een nieuwe toeristische trekker krijgen: de Cheese Experience. De vertraging die ontstond door de coronacrisis, is inmiddels weer ingelopen. Gouda is klaar om dagjesmensen en toeristen te verwelkomen!

Gouda komt dit jaar met een nieuwe toeristische trekker, de Cheese Experience. Wat houdt deze experience in?

“De Gouda Cheese Exeprience is een nieuwe hotspot in de Binnenstad van Gouda. Je kan er alles zien, ruiken, proeven en meemaken van het proces van koe tot kaas. Alles gebeurt op een interactieve manier, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest moderne technieken. Jong en oud genieten zichtbaar van het bezoek.” De Gouda Cheese Experience wordt gerund door Mia Schaap en Femke van Munster die er een  mooie en vooral leuke experience van hebben gemaakt, waarbij ook duidelijk wordt hoe groot het merk Goudakaas wereldwijd is. Tevens leer je meer over de geschiedenis van Gouda en kun je op de foto in bijbehorende kledij met als achtergrond het Oude Stadhuys Gouda. Gouda is onderdeel van Cheese Village, waarin ook buurgemeenten betrokken zijn en de regio gezamenlijk op de kaart wordt gezet.

Hoe belangrijk is toerisme voor Gouda?

“Toerisme is belangrijk voor Gouda. Van over heel de wereld komen mensen naar Gouda om de historische binnenstad te zien. Ook is er volop aandacht voor de langste kerk van Nederland: de Goudse Sint-Janskerk en natuurlijk de Goudse Kaas, de Goudse Stroopwafel enz.”

Wat was de impact van het wegblijven van dagjesmensen en toeristen? Zijn er bijvoorbeeld initiatieven opgezet om meer lokaal te kopen?

“Dat sommige toeristen nu niet komen heeft op een aantal ondernemers wel impact. Wij zijn echter als Binnenstad Gouda ook aantrekkelijk voor toerisme uit Nederland en de landen rondom Nederland. Daarnaast hebben we ons afgelopen maanden extra gefocust op de inwoners van de regio Gouda met positief resultaat. In de beginperiode is de website Kiesvoorlokaal opgezet, maar wij zijn vanaf het begin blijven focussen op het fysieke gebied door onder andere een magazine huis aan huis te verspreiden met informatie van binnenstadsondernemers. Daarnaast vind je in het centrum fleurige planten, hangen er kazen boven de straten en zijn er kaasstickers aangebracht op de trottoirs. Het moet voor de bezoeker een plezierig verblijfsgebied zijn, dat niet wordt gekenmerkt door rood-witte linten, maar juist door het dna van Gouda. Door deze maatregelen in het fysieke gebied zijn we tot nu toe ook sneller hersteld.”

Hoe zorgt Gouda in deze tijd voor een gastvrije en aantrekkelijke binnenstad?

“Gastvrij en een aantrekkelijke binnenstad hebben onder andere gezicht gekregen door de ‘kaasstickers’ als initiatief van de binnenstadsondernemers. Door middel van stickers op het trottoir werd de belangrijke boodschap gecommuniceerd. Daarbij is samengewerkt met lokale dichters, waardoor de boodschap van ‘1,5 meter afstand houden’ kon worden afgewisseld met korte gedichten. De aantrekkelijkheid van de binnenstad werd extra versterkt door het ophangen van kazen in de lucht. Ook staan vanaf de beginperiode van corona de bloembakken er fantastisch bij. De meeste terrassen zijn uitgebreid en hierdoor is bijvoorbeeld op het Marktplein een gezellige, gastvrije en aantrekkelijke impuls gegeven aan deze tijd. Tevens heeft Gouda inmiddels, naast de weekmarkten, op woensdag de curiosa-/antiekmarkt ‘Mont Martre’ weer terug. Ook is er is een 68-pagina’s tellend magazine huis aan huis bezorgd in Gouda, met daarin informatie van binnenstadsondernemers en andere stakeholders uit het centrum.”

Welke rol speelt samenwerking daarbij? Wat zijn succesfactoren voor een goede samenwerking?

“Samenwerken is zeer belangrijk. Wanneer je samenwerkt kun je gezamenlijk plannen maken en uitvoeren en wordt het plan beter gedragen. Zonder draagvlak is bijna elk plan gedoemd te mislukken. Contact met ondernemers, contact met gemeente, contact met andere stakeholders in de binnenstad. Samenwerken loont! Juist door naast ondernemers ook bijvoorbeeld in te zetten op bezienswaardigheden maakt alles krachtiger. Het samenwerken met cultuur, historie, recreatie en toerisme – door bijvoorbeeld gezamenlijk op te trekken met de VVV Gouda – heeft uiteindelijk een positieve impact. Samenwerken doe je ook door er voor elkaar te zijn. Betrek pandeigenaren en wethouders in deze bijzondere situatie.  Samenwerken is elkaar versterken, naar elkaar willen luisteren, elkaar wat gunnen en het nut zien van een gezamenlijke aanpak. Samen werken = Samen winnen!”

Gouda Cheese Experience (Foto: Lima Fotografie)

Welk advies zou je geven aan andere gemeenten die hun binnenstad/centrum willen versterken?

“Ga in de ja-tenzij stand in plaats van de nee-omdat stand. Er liggen zoveel kansen. Ieder gebied in Nederland is mooi, het is alleen een kwestie van kansen zien en willen pakken. Praat met elkaar in de juiste taal! Wanneer je ontvanger je niet begrijpt heb je kennelijk niet in de juiste taal gesproken of het niet goed uitgelegd. Sta voor, naast en achter je ondernemers. Blijf bij het DNA van de plaats, daar ben je sterk in. Betrek en informeer alle partijen, juist ook de inwoners. Laat iemand van buiten de gemeente eens kijken naar je gebied, dat geeft vaak helderheid en een frisse wind. Kortom, investeer samen in de binnenstad / het centrum. De binnenstad is een hele grote werkgever, verzorgt belangrijke functies en is het visitekaartje van je gemeente.

Bron: Platformdenieuwewinkelstraat.nl

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl