Weekblad deGouda digitaalWoensdag 10 maart 13:30 uur
GBG stelt vragen Artikel 39 over WOB Turfmarktkerk
Naar aanleiding van een artikel in deGouda van wil Gemeentebelangen Gouda (GBG) een aantal vragen stellen in het kader van artikel 39 procedure.

Dinsdag 9 maart 13:00 uur

Drie keer Goudse sabotage van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Raadslid Jan de Koning (GBG) heeft met steun van de andere oppositiepartijen een verzoek ingediend om met het College in gesprek te gaan over het StAB rapport.  “Wij hebben als GBG, met steun van alle oppositiepartijen, een verzoek ingediend voor behandeling van het rapport StAB. Naar verwachting zal dit in februari gebeuren”.


Woensdag 14 januari 15:00 uur
Raadslid Jan de Koning (GBG) heeft met steun van de andere oppositiepartijen een verzoek ingediend om met het College in gesprek te gaan over het StAB rapport.  “Wij hebben als GBG, met steun van alle oppositiepartijen, een verzoek ingediend voor behandeling van het rapport StAB. Naar verwachting zal dit in februari gebeuren”.

Dinsdag 5 januari 12:30 uur

Hoe ontstond de Turfmarktkerk affaire? Wij hebben het op een rijtje gezet in het artikel: hoe deze Goudse wond onstond


Woensdag 23  december 16:00 uur

Turfmartkerkrapport StAB openbaar: College ziet cruciale fouten

Het rapport van het StAB over de Turfmarktkerkaffaire is gisteren in de loop van de dag door het College van B&W openbaar gemaakt. Vorige week besloot het College het rapport onder vertrouwelijkheid te delen met de gemeenteraad. Die mocht er daardoor niet openlijk over praten. Na druk van raadslid Jan de Koning (GBG), heeft het College de stukken nu toch openbaar gemaakt. Opvallend is de reactie van het College, die ‘cruciale fouten’ ziet in het rapport.  Klik hier voor het volledige artikel


Maandag 21 december 16:00 uur

Rapport STAB mogelijk deze week nog openbaar gemaakt

Het rapport van het STAB over de Turfmarktkerkaffaire wordt waarschijnlijk deze week nog openbaar gemaakt. Dit zegt Jan de Koning (Gemeentebelangen Gouda). De Koning deed vorige week een verzoek om een spoeddebat om het rapport openbaar te krijgen. Vanwege de vertrouwelijkheid die er tot nog toe op rust is het voor raadsleden namelijk niet toegestaan om er open over te debatteren.
De Koning deed daarvoor een verzoek tot een interpellatiedebat. Inmiddels hebben ook de raadsleden van de coalitiepartijen hun steun uitgesproken voor het openbaar maken van het rapport. Daarmee wordt het voor het College heel moeilijk om openbaarheid nog te weigeren. “De druk op de ketel heeft effect gehad”, concludeert het raadslid dan ook.

Het STAB deed alleen onderzoek naar de wetmatige kant, niet naar de aanleiding voor het slopen van de kerk. De Koning hoopt met de openbaarmaking een volgende stap in die richting te kunnen zetten. Als de conclusies heel ingrijpend zijn, zegt hij, wil ik een debat met het College over de politieke kant. Een andere mogelijkheid is om toch te wachten tot de rechter uitspraak heeft gedaan. Dat is de lijn die veel coalitiepartijen tot nog toe aanhielden, waaronder de Partij van de Arbeid, het CDA en Christenunie.

Het GBG raadslid vindt dat alleen over het rapport kan worden gedebatteerd als het stuk echt openbaar is. Tot die tijd is het dus nog even de lippen op elkaar. De komende dagen gebruikt het College om privacygevoelige gegevens weg te lakken. Mogelijk ligt het rapport dan nog voor de kerst op het bureau van de raadsleden. Openbaar!


Donderdag 17 december 16:00 uur

Reacties uit de politiek:

D’66 Gouda
Fractievoorzitter: Evert Bobeldijk

Wat is uw reactie op de publicaties?
‘Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de stukken die wij hebben gekregen ter inzage liggen klaar op het gemeentehuis. Ik heb de stukken nog niet gelezen’.
‘Het definitieve rapport STAB heb ik gezien. Het is een van de rapporten, het blijft afwachten. We hebben gezegd; uiteindelijk zijn we afhankelijk van wat de rechter besluit over de rapporten’.

Wat vindt u van de conclusies die naar buiten zijn gekomen?
‘Ik denk: het is heel interessant, het zal misschien een ander licht werpen op de zaak. Het is aan de rechter om er een oordeel over te vellen. Er liggen al veel rapporten bij de rechter en die hebben verschillende conclusies’. ‘Over de keuze die de rechter moet gaan maken ga ik het niet hebben’.

 

ChristenUnie
Fractievoorzitter: Theo Krins

Wat is uw reactie op de publicaties?
‘Er zit geheimhouding op het rapport’.

Maar niet op publicaties in de media…
‘In de publicaties staan een aantal conclusies die de onderzoekers hebben getrokken. Wat heel duidelijk is, is dat zij de visuele waarnemingen als onvoldoende hebben beoordeeld’.

‘Het is niet aan mij, het is aan de rechtbank. Ik snap natuurlijk wat dit doet met mensen. Ik snap wat dit oplevert voor de media. Alleen of dit klopt met de werkelijkheid voor de rechtbank, zal moeten blijken. Uiteindelijk gaat alles in het mandje en zal de rechtbank daar een oordeel over moeten vellen’. ‘… het ligt onder de rechter’.

‘Ik denk dat we moeten oppassen, want alles wat wij gaan roepen kan onderdeel gaan uitmaken van de procesgang’.

 

Gemeentebelangen Gouda
Fractievoorzitter: Jan de Koning

Wat is uw reactie op de publicaties?
‘Heel schokkend. Maar niet verbaasd’.

‘Ik zeg niet verbaasd, omdat ik twee jaar lang bezig ben geweest met het dossier. En het College meerdere malen heb gezegd dat ze op volstrekt ongegronde redenen hebben gehandeld’.

Het rapport is voor raadsleden in vertrouwelijkheid gedeeld, wat vindt u daarvan?

‘Dat neem ik het College kwalijk. Ik heb een spoeddebat aangevraagd. Ik wil maar een ding, dat zo snel mogelijk de vertrouwelijkheid eraf gaat. Ik wil van het College de ruimte hebben om er inhoudelijk met iedereen over te kunnen praten. Dat wordt mij op dit moment ontnomen’.

‘Ik hoop dat wij voor kerstmis met elkaar aan tafel kunnen over het onderwerp’.

 


Donderdag 17 december 14:00 uur | 

Niet iedereen is het eens met de eigenaar van de Turfmarktkerk. Henk Leenders, een buurman, zegt op sociale media blij is met wat de gemeente heeft gekozen.

 


Woensdag 16 december 17:20 uur | Ook Omroep West bevestigt zelfde bedragen

Turfmarktkerk stond niet op instorten, handelen gemeente discutabel

Er is nooit sprake geweest van instortingsgevaar van de Turfmarktkerk. En het versneld slopen op laste van bestuursdwang was ‘niet noodzakelijk om instortingsgevaar weg te nemen’. Dit zijn de twee belangrijkste conclusies uit het vernietigende rapport van rechtsinstantie STAB over de Turfmarktkerkaffaire. De instantie concludeert tenslotte ook nog dat de gerekende sloopkosten zeker twee maal te hoog zijn.

‘Vernietigend’ en ‘dynamiet onder het College’, zijn de rake typeringen die Khalid Boutachekourt aan het rapport geeft. De eigenaar heeft altijd volgehouden dat er sprake was van machtsmisbruik tijdens het sloopproces van de kerk en lijkt hierin nu gelijk te krijgen. Rechtsinstantie STAB geeft de rechtbank advies over de vraag of er sprake was van instortingsgevaar. En of de gemeente en omgevingsdienst (ODMH) het gebouw dus terecht versneld hebben gesloopt. Het gevolg daarvan was een gepeperde rekening voor de eigenaar. Het STAB beperkte zich in haar onderzoek tot het technische aspect. Of, en zo ja welke, strategie er zat achter het handelen van de overheden is niet onderzocht.

‘In theorie zou ik ze kunnen opdragen de kerk te herbouwen’

— Khalid Boutachekourt

Kerk was stabiel
Niet alleen concludeert het STAB dat er geen instortingsgevaar was, er lijkt zelfs nooit reden te zijn geweest voor sloop. In 2017 bleek uit expertmetingen dat de kerk, op een klein deel van de fundering na, stabiel was. Boutachekourt liet funderingsherstel doen in het slechte deel van het gebouw. Hierop concludeerde expert Peters & van Leeuwen: ‘Met het herstel van deze paalkoppen [is de kerk] weer voldoende veilig voor 10 tot 15 jaar’.

Artikel gaat verder na de illustratie

Illustratie van het vernietigen van de Turfmarktkerk (Illustratie: Liam van Dijk) © deGouda

ODMH trok in juli 2017 in een handhavingsrapport echter heel andere conclusies: het gebouw zou gesloopt moeten worden vanwege de slechte staat. Het STAB heeft dit onderzocht en hiervoor bestaat geen onomstotelijk bewijs.

Drijfzand
Hoe zit het dan met de signalen dat de kerk instabiel was? Door de hele periode, tot de sloop aan toe, blijken doorslaggevende oordelen over de stabiliteit berust op drijfzand. Zo oordeelde men vaak op basis van visuele inspecties, in plaats van onderbouwend onderzoek. Of deed men niet het juiste onderzoek, dat nodig was voor een grondig oordeel over de staat van de kerk.

Ook ingenieursbureau Geelhoed Engineering krijgt er hierbij van langs. Zij concludeerden in de fase tussen juli en oktober 2018 vier maal dat de staat van de kerk sterk achteruitging. Daarvoor leverden zij echter geen bewijs, schrijft het STAB nu: ‘Ook de stelling van Geelhoed dat er sprake zou zijn van een zeer slechte fundering van de gehele kerk, is niet nader onderbouwd’.

Noodbevel & sloop
In september 2018 namen de gemeente en omgevingsdienst (ODMH) onder dwangbevel de stutwerkzaamheden van de kerk over. Onnodig, oordeelt het STAB nu. Het stutten was een specialistische klus en de eigenaar werkte al met dé landelijke expert. Sterker nog, na het overnemen ging de gemeente in zee met precies hetzelfde bureau: Dekker Engineering.

De laatste stap naar sloop was het noodbevel dat burgemeester Schoenmaker afkondigde vanwege instortingsgevaar, in oktober 2018. Hiermee nam hij het gehele sloopproces uit handen van de eigenaar, om het vervolgens in opdracht van de gemeente te laten uitvoeren. Het oordeel is helder: ‘STAB meent dat er geen direct gevaar was van instorting van het kerkgebouw, noch dat er direct gevaar was voor de omgeving…’. Uit interne correspondentie van de gemeente blijkt dat destijds al werd gewaarschuwd voor het oordeel van ‘détournement de pouvoir’ (machtsmisbruik), als het noodbevel niet goed werd onderbouwd. Die onderbouwing lijkt met de conclusies van dit rapport onderuit gehaald.

Stutwerk in orde
Over de werkzaamheden van Boutachekourt is het STAB aanmerkelijk milder. Het stutwerk in de kerk heeft de eigenaar gedaan volgens een goedgekeurd plan, schrijft zij. Dat kreeg achteraf weliswaar geen fiat maar, zo stelt zij, het zou ‘met enkele beperkte en eenvoudige verbeteringen snel verantwoord te maken zijn’. Dit wordt bevestigd door de ingrepen na het noodbevel van de burgemeester. Het STAB zag dat nadat omwonenden uit hun huis waren gezet vanwege ‘instortingsgevaar’, de kerk niet werd gesloopt, maar gestut. Daarbij liet de gemeente Dekker ‘eenvoudige verbeteringen’ aan het stutwerk doen, waarna het gebouw weer veilig werd verklaard.

Dekker kreeg van de gemeente een zwijgplicht opgelegd over het stutplan, weet Boutachekourt. De eigenaar probeerde twee jaar lang alles om de nieuwe stuttekeningen in handen te krijgen, zo vertelde hij deze krant. Alles om vier weken geleden te ondervinden dat zij niet bestonden.

Sloopkosten
Hoewel het STAB haar hoofdvraag zo al had beantwoord heeft zij ook de sloopkosten onder de loep genomen. De reële sloopkosten blijken flink lager uit te vallen dan de door de overheid geclaimde 536.000 euro. In hun onderzoek komt het STAB op een bedrag van ‘slechts’ 280.000 euro. Hierbij tekent de eigenaar aan dat de instantie is uitgegaan van de sloopkosten voor versneld slopen, een scenario dat door de overheden is opgelegd. De verschillende offertes die Boutachekourt zelf liet maken kwamen dan ook veel lager uit, nog onder de 100.000 euro.

College van B&W
Khalid Boutachekourt heeft eind vorig jaar al een reconstructie gemaakt waarin hij het College van B&W op de gang van zaken wees. Hij zegt te betreuren dat het geen van hen ooit heeft gereageerd op dit rapport. Ook zegt hij te betreuren dat de stad nu al jaren opgescheept zit met een ruïne in het hart van de stad. En met een geloofwaardigheidsprobleem, dat nu hopelijk wordt hersteld: “Ik raakte mijn geloof in een rechtvaardige overheid kwijt. Met een rechtvaardig oordeel van de rechtbank zou dat laatste in elk geval hersteld zijn”.

Integriteitsonderzoek
Ook hoopt de Turfmartkbewoner dat er een onderzoek komt naar de aanleiding van de affaire, iets dat het STAB niet heeft onderzocht. “De wethouders en alle ambtenaren onder ede verhoren”, stelt de eigenaar bijvoorbeeld voor. Eind vorig jaar pleitte de voltallige oppositie in de gemeenteraad nog voor een raadsenquête, maar werd deze niet gesteund door de coalitiepartijen. Boutachekourt is vastbesloten de gemeente aansprakelijk te stellen voor geleden schade: “In theorie zou ik ze kunnen opdragen de kerk te herbouwen”. Het rapport is overhandigd aan de rechtbank, die zal zich hiermee buigen over de claim van de gemeente van de sloopkosten aan de eigenaar.


 

Woensdag 16 december 14:22 uur | Eerste reactie gemeente Gouda

We zien de behandeling door de rechtbank met vertrouwen tegemoet

De rechtbank Den Haag heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) als deskundige benoemd en gevraagd een advies op te leveren op een aantal onderdelen rondom de sloop van de Turfmarktkerk. De StAB heeft hiervoor een advies opgeleverd waar de gemeente Gouda haar reactie op heeft gegeven. Dit advies is één van de processtukken waar de rechtbank over kan beschikken voor de behandeling van de rechtszaak in de loop van volgend jaar.

De gemeente is steeds van mening geweest dat er voldoende aanleiding was om de kerk zo snel mogelijk te slopen en heeft daarom bestuursdwang toegepast. Daarin wordt zij gesteund door rapportages van de Omgevingsdienst Midden Holland en externe deskundigen. Voor de gemeente is de veiligheid van de omgeving en omwonenden leidend geweest in de sloop van de kerk, ook in relatie tot de directe nabijheid van de woningen.

Gemeente Gouda ziet met vertrouwen de behandeling door de rechtbank tegemoet.


Woensdag 16 december 12:00 uur

Er is nooit sprake geweest van instortingsgevaar van de Turfmarktkerk. En het versneld slopen op laste van bestuursdwang was ‘niet noodzakelijk om instortingsgevaar weg te nemen’. Dit blijkt volgens een ingewijde uit het vernietigende rapport van rechtsinstantie STAB over de Turfmarktkerkaffaire. De instantie concludeert naar verluid ook dat de gerekende sloopkosten zeker twee maal te hoog zijn.

Door: Peter Riphagen

Eigenaar Khalid Boutachekourt heeft altijd volgehouden dat er sprake was van machtsmisbruik tijdens het sloopproces van de kerk en lijkt met deze conclusies gelijk te krijgen. Rechtsinstantie STAB heeft in speciale opdracht van de rechtbank onderzocht of er sprake was van instortingsgevaar. Daaruit volgt ook of de gemeente en omgevingsdienst (ODMH) het gebouw terecht versneld hebben gesloopt. Dit leidde tot deze rechtszaak, omdat de eigenaar niet van zins was de gepeperde rekening hiervan te betalen. Het STAB beperkte zich in haar onderzoek tot het technische aspect. Of, en zo ja welke, strategie er zat achter het handelen van gemeente en ODMH zou niet zijn onderzocht. Veel gebeurtenissen in dit artikel zijn eerder beschreven in het door Boutachekourt opgestelde feitenrelaas, van oktober 2019.

Kerk was stabiel
Volgens ingewijde blijkt uit het rapport van het STAB dat er geen instortingsgevaar was. Sterker nog, er lijkt zelfs nooit reden te zijn geweest voor sloop. Bekend is dat uit expertmetingen in 2017 bleek dat de kerk, op een klein deel van de fundering na, stabiel was. De eigenaar liet toen funderingsherstel uitvoeren in het slechte deel van het gebouw. Hierop concludeerde expert Peters & van Leeuwen: ‘Met het herstel van deze paalkoppen [is de kerk] weer voldoende veilig voor 10 tot 15 jaar’.

ODMH trok in juli 2017 in een handhavingsrapport echter heel andere conclusies: het gebouw zou moeten worden gesloopt vanwege de slechte staat. Het STAB zou hiervoor geen onomstotelijk bewijs hebben gevonden.

Drijfzand
Maar de signalen dan, dat de kerk instabiel was? Door de hele periode heen, tot de sloop aan toe, lijken doorslaggevende oordelen berust op drijfzand. Het STAB ziet volgens ingewijde dat vaak op basis van visuele inspecties werd geoordeeld, in plaats van onderbouwend onderzoek. Of deed men niet het juiste onderzoek, vereist voor een goed oordeel van de stabiliteit.

Een bijzondere rol hierin speelde ingenieursbureau Geelhoed Engineering. Bekend is dat zij in de fase tussen juli en oktober 2018 vier maal concludeerden dat de staat van de kerk sterk achteruitging. Volgens ingewijde vond het STAB hiervoor geen bewijs.

Noodbevel & sloop
In september 2018 namen de gemeente en omgevingsdienst (ODMH) onder dwangbevel de stutwerkzaamheden van de kerk over. Onnodig, oordeelt het STAB naar verluid. Het stutten was namelijk een specialistische klus en de eigenaar werkte al met dé landelijke expert. Sterker nog, bekend is dat de gemeente na overname in zee ging met precies hetzelfde bureau: Dekker Engineering.

De laatste stap naar sloop was het noodbevel dat burgemeester Schoenmaker afkondigde vanwege instortingsgevaar, in oktober 2018. Hiermee nam hij het gehele sloopproces uit handen van de eigenaar, om het vervolgens in opdracht van de gemeente te laten uitvoeren. Het STAB zou oordelen dat er ‘geen direct gevaar was van instorting van het kerkgebouw’. Uit interne correspondentie van de gemeente, in handen van deze krant, blijkt dat destijds al werd gewaarschuwd voor het oordeel van ‘détournement de pouvoir’ (machtsmisbruik), als het noodbevel niet goed werd onderbouwd. Die onderbouwing lijkt met de conclusies van dit rapport onderuit gehaald.

Sloopkosten
Tenslotte was er de vraag van de rechter, die moet oordelen over de claim van sloopkosten, van 536.000 euro van de gemeente aan de eigenaar. Volgens ingewijde zou het STAB in een eigen berekening niet verder zijn gekomen dan 280.000 euro. En dan gaat het ook nog om sloopkosten voor versneld slopen, een scenario dat door de overheden, naar het lijkt onterecht, is opgelegd. De verschillende offertes die de eigenaar zelf liet maken kwamen dan ook veel lager uit, nog onder de 100.000 euro.

Integriteitsonderzoek
Het rapport van het STAB is overhandigd aan het College van B&W. Naar verluid heeft zij de gemeenteraad aangeboden om hem onder vertrouwelijkheid in te zien. Dit zou betekenen dat er niet over mag worden gedebatteerd. Sommige raadsleden zouden hebben aangegeven het rapport liever niet in te zien, omdat zij zo de vrijheid van spreken behouden. Omdat de rechtbank alleen uitspraak doet over de aanleiding voor de sloopkosten, moeten de politieke consequenties elders worden getrokken.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen in een raadsenquête. Eind 2019 schaarde de oppositie van de gemeenteraad zich nog volledig achter zo´n enquête, maar kwam die er niet door omdat hij niet gesteund werd door raadsleden van de coalitiepartijen. Met het uitkomen van dit rapport is het de vraag of de coalitiepartijen achter het College kunnen blijven staan.