Weekblad deGouda digitaal

Update projectteam Corona Informatieloket voor Ondernemers Gouda

Gouda – Het projectteam Corona Informatieloket voor Ondernemers van de Gemeente Gouda en Gouda-Onderneemt staat! Het kernteam wordt gevormd met wethouders Michiel Bunnik, Rogier Tetteroo en Thierry van Vugt en het dagelijks bestuur van Gouda Onderneemt bestaande uit voorzitter Nico Voogt, Gerard van Erk en Arie Kuiper.
Op onderwerp wordt samengewerkt met specialisten op die onderwerpen; de centrummanager van de binnenstad Hans van Aalst, de centrummanager van winkelcentrum Bloemendaal Michel van Kesteren, horecavertegenwoordiger van KHN Lennart van Gastel en de parkmanagers van de bedrijventerreinen die samenwerken binnen de VBG.  Vanuit zowel de gemeente Gouda, als vanuit Gouda Onderneemt, wordt ondersteuning ingezet om met elkaar tot uitvoering te komen.

Met elkaar overleggen we en spreken we af, wat we kunnen doen om ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen in deze, voor iedereen moeilijke periode. Het beschikbaar maken van algemene informatie over de gevolgen van het virus en de genomen maatregelen doen we via de Corona informatie webpagina op de site van Gouda Onderneemt.

Hier vindt u naast informatie van de overheid, ook informatie over activiteiten van ondernemers die erop gericht zijn andere ondernemers te helpen, zoals webinars over maatregelen rondom de arbeidsmarkt en websites met specifieke, bijvoorbeeld financiële informatie. Ook de speciale regelingen van de gemeente vindt u hierin terug.

Uitkomsten van de enquête
De enquête is door ruim 250 ondernemers ingevuld! Een prachtig resultaat. Hier kwamen een aantal knelpunten zeer opvallend in naar voren; de behoefte aan informatie, zowel algemeen, maar zeker ook voor individuele vragen, is groot. Om naast algemene informatievoorziening via de site, ook aan die individuele informatiebehoefte tegemoet te komen hebben we een aantal expertise teams kunnen samenstellen. Goudse professionals stellen hun kennis en kunde belangeloos ter beschikking aan mede ondernemers!

Veel ondernemers geven aan zich zorgen te maken over hun liquiditeit, maar lijken soms niet goed te weten hoe ze moeten bepalen hoe groot het tekort over een paar weken precies gaat zijn. En niet altijd weet men hoe gebruik gemaakt kan worden van de door de overheid en de banken geboden mogelijkheden. Hiermee kunnen de ondernemers in de expertise teams u helpen.

Expertise teams
Wilt u hulp van een van de ondernemers in het expertise team? Dan kunt u via het contactformulier op de site uw vraag stellen. Uiteraard wordt er met uw vraag vertrouwelijk om gegaan. We laten u weten aan welk(e) lid/leden van het expertise team we uw vraag gaan voorleggen, zodat u weet met wie u te maken heeft.
We hebben teams op het gebied van financiële vraagstukken, belastingspecialisten, arbeidsrecht specialisten, zzp specifiek, verzekeringstechnisch, bedrijfsvoering en crisismanagement en communicatie. De teamleden zijn veelal werkzaam bij vooraanstaande bedrijven. 
Contact met een expertise team?

Een aantal problemen die uit de enquête naar voren komen zijn gelukkig inmiddels opgelost. Banken geven klanten een half jaar uitstel van het betalen van aflossingen op hun zakelijk krediet, de belastingdienst geeft uitstel van betaling en ook gemeentelijke belastingen hoeven nog niet voldaan te worden. Kijk alstublieft wel goed welke regelingen op uw situatie van toepassing zijn en of u persoonlijk uitstel moet aanvragen of dat u onder een algemene maatregel valt.
Ook hiermee kunnen de expertise teams u helpen.

Een aantal overheidsmaatregelen is al wel aangekondigd, maar nog niet effectief, u kunt nog geen aanvraag indienen. De gemeente Gouda heeft vandaag, op grond van beschikbaar gekomen informatie en lobby vanuit ondernemerskant, bekend gemaakt twee spoedmaatregelen aan te bieden; een spoedprocedure Regionaal Bureau Zelfstandigen en voor wie de problemen heel acuut zijn, een voorschotregeling. Meer weten?

We begrepen uit de reacties in de enquête dat niet iedereen bekend was met de mogelijkheid de betaling van vakantiegeld te spreiden of uit te stellen. Wilt u weten hoe hierover binnen uw bedrijf afspraken maakt? Vraag het aan het expertise team!

De ondernemersverenigingen van Gouda staan voor u klaar, om deze moeilijke periode gezamenlijk zo goed mogelijk door te komen!

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl