Weekblad deGouda digitaal
uwv

UWV: Vernieuwde website brengt arbeidsmarkt gedetailleerder in beeld

Door de coronacrisis nam het aantal inwoners van Midden-Holland met een werknemersbaan in het voorjaar van 2020 flink af. Daarna trad herstel op. De arbeidsmarkt biedt nog steeds kansen. Deze doen zich bijvoorbeeld voor in groeisectoren zorg & welzijn, openbaar bestuur en detailhandel. Uit onderzoek onder werkgevers blijkt dat een derde van de ontstane vacatures in 2020 moeilijk vervulbaar was. Voor 2021 verwachten werkgevers vooral moeite te hebben met het vinden van vakmensen in zorg, onderwijs, techniek en ICT. Deze informatie verschijnt vandaag op een vernieuwde website met handige dashboards. Hiermee maakt UWV de arbeidsmarkt inzichtelijk.

De website Werk.nl/arbeidsmarktinformatie is vernieuwd. Het is nu gemakkelijker om regionale arbeidsmarktinformatie te vinden. Informatie over bijvoorbeeld het aantal werkzoekenden of vacatures, maar ook de spanning op de regionale arbeidsmarkt is eenvoudig in te zien. Ook geeft UWV middels landelijke publicaties inzicht in de ontwikkeling in sectoren en in welke beroepen er de beste kansen zijn op werk. Vandaag publiceert UWV bovendien een factsheet met de regionale werkgelegenheidsontwikkeling.

“Een van de belangrijkste wettelijke taken van UWV is het transparant maken van de arbeidsmarkt. Dat helpt werkloosheid verkorten of zelfs voorkomen, krapte bestrijden en mismatch verminderen. Pas wanneer je inzicht hebt in de stand en ontwikkeling van de arbeidsmarkt kun je vraag en aanbod immers gericht met elkaar verbinden. De dashboards, rapporten en publicaties op het vernieuwde Werk.nl/arbeidsmarktinformatie leveren hier een belangrijke bijdrage aan en zijn zo van grote waarde voor alle arbeidsmarktpartijen.” Aldus Rob van Hooven, rayonmanager UWV WERKbedrijf.

Werkgelegenheid in Midden-Holland ondanks corona licht toegenomen

Door corona daalde het aantal werknemersbanen in Nederland in een jaar tijd met 96.000. Dat betekende een krimp van 1,2%. In Midden-Holland werd echter per saldo een kleine groei genoteerd. In het voorjaar van 2020 nam het aantal werknemersbanen van inwoners hier nog fors af, maar tussen juni en september trad herstel op. Daardoor kwam het totaal aantal werknemersbanen in september 2020 uit op 91.500. Dat waren 400 werknemersbanen meer dan in september 2019, een stijging van 0,5%. Achter deze algemene ontwikkeling gaan grote sectorale verschillen schuil. Banenverlies was er vooral bij uitzendbureaus (-700) en cultuur, sport & recreatie (-150). Tegelijkertijd groeiden met name zorg & welzijn (+500), openbaar bestuur (+300) en detailhandel (+200). Lees meer over deze ontwikkelingen in de factsheet Regionale werkgelegenheid Midden-Holland.

Vakmensen blijven schaars

Uit landelijk werkgeversonderzoek blijkt dat gemiddeld een derde van de ontstane vacatures sinds de start van de coronacrisis moeilijk vervulbaar is. UWV vroeg in het najaar van 2020 aan 2.800 werkgevers wat hun verwachtingen zijn voor het komende jaar. Daaruit bleek dat zij nog steeds rekening houden met wervingsproblemen voor bepaalde functies. Werkgevers noemen vooral beroepen waarvoor vacatures ook de afgelopen jaren al moeilijk vervulbaar waren. Het gaat dan bijvoorbeeld om vakmensen in de techniek, de zorg, hoger opgeleide professionals in de ICT of op financieel gebied, en om docenten in het onderwijs.

“Ondanks corona zijn er in Midden-Holland nog steeds volop kansen voor werkzoekenden. Vooral in zorg, onderwijs, ICT en techniek zijn werkgevers naarstig op zoek naar gekwalificeerd personeel. Het gaat dan bijvoorbeeld om verpleegkundigen en verzorgenden, leerkrachten basisonderwijs, webdevelopers of machinemonteurs, loodgieters en timmermannen. De al jaren bekende krapteberoepen, zou je kunnen zeggen. Maar ook aan juristen, hoveniers en vrachtwagenchauffeurs is een tekort”. Aldus Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur bij UWV.

Dashboards

De vernieuwde website bevat in totaal negen interactieve arbeidsmarktdashboards, die een actueel beeld geven van de arbeidsmarkt. Er zijn dashboards over de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen, het aantal vacatures, het aantal geregistreerde werkzoekenden en de spanning op de arbeidsmarkt. Ook de voortgang van de Banenafspraak en het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken is terug te zien. Net als het aantal toegekende NOW- en ontslagaanvragen.

De website Werk.nl/arbeidsmarktinformatie en de dashboards zijn ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Programmaraad, VNG, SBB en vertegenwoordigers uit verschillende arbeidsmarktregio’s.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl