Weekblad deGouda digitaal

Nieuw veiligheidsplan zet nu ook in op cybercrime

Gouda –  Weinig nieuws in het nieuwe IVB veiligheidsplan; de gemeente koerst vooral door op de ingeslagen weg. Met een focus die ligt op aanpak van jeugdcriminaliteit, woninginbraken en drugscriminaliteit. Er is wel een nieuwkomer op het toneel: de aanpak van Cybercrime.

 

“Er is met de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 een stevige veiligheidsaanpak neergezet. De ingezette koers zetten we in 2021 door. Met deze veiligheidsaanpak investeren we in een aantrekkelijke en leefbare stad”, aldus burgemeester Pieter Verhoeve.

Prioriteiten
De prioriteiten blijven in grote lijnen ongewijzigd. Denk aan aanpak van de jeugdcriminaliteit, waarmee de gemeente ook het aantal woninginbraken omlaag hoopt te brengen. Wat jeugd betreft hoopt de gemeente ook drugsproblemen en radicalisering te verminderen.

Tweede prioriteit is ondermijning. Met de recente aanpassing van de Apv (Algemene plaatselijke verordening) zijn pizza- en andere afhaalgelegenheden al vergunningplichtig gemaakt. Hierdoor is er meer controle in gevallen waarbij deze bedrijfjes hun handen vuil maken aan witwassen en/of drugshandel.

Derde punt is woonoverlast door personen met verward gedrag. Dankzij een aanpassing van de wet heeft de gemeente dit punt nu opgenomen in de Apv, waarmee aanpak van woonoverlast effectiever wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opleggen van een dwangsom bij overlast. Los van deze prioriteiten staat nog altijd de jeugdaanpak centraal, aldus de gemeente, ‘zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid’.

Tegengaan van woninginbraken
‘Door de coronamaatregelen is er een afwijkend beeld ontstaan in de inbraakcijfers over 2020’, schrijft de gemeente verder. In de eerste coronaperiode nam de politie namelijk een sterke afname van de inbraakcijfers waar. Terwijl in periodes waarin meer mocht en mensen minder aan huis gekluisterd waren, juist meer inbraken waren te zien. De gemeente zet aankomend jaar weer in op het doorzetten van de huidige daling, met 10%.

 

Ondermijningsaanpak
Ondermijning door criminaliteit blijft een belangrijk onderwerp. De gemeente zegt verder te willen professionaliseren en te investeren in bewustwording. Concreet vraagt zij met bewustwording burgers op hun hoede te zijn wanneer een onderneming zich bezig lijkt te houden met andere zaken dan waar zij voor uitkomt. Dit bleek al eens bij cafés in onze stad, zoals het recent gesloten café ‘De Drie Snoekjes’.

Cybercrime
Nieuw op de agenda is het onderwerp cybercrime. De gemeente heeft in samenwerking met de Haagse Hogeschool in het derde en vierde kwartaal van 2020 een onderzoek uitgevoerd. Doel was om scherp te krijgen wat de stand van zaken is van de bewustwording van de Goudse inwoners op het gebied van cybercrime. Gouda bevindt zich nog in het beginstadium, een aanpak, zo zegt de gemeente, zal komende jaren worden ontwikkeld.

Cybercrime is volgens de burgemeester een ontwikkeling die overal plaatsvindt. Hierin is Gouda dus niet bijzonder. Het is gezien de technologische ontwikkelingen wel te verwachten, denkt hij, dat inbrekers die eerder fysiek inbraken, dat in de toekomst meer via internet zullen doen. Daarmee belooft het een blijvertje te worden op een veiligheidsnota die verder bepaald geen uitspattingen bevat.

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl