Weekblad deGouda digitaal

Verdient Gouda meer hotels?

Gouda – De laatste maanden zijn er wat ontwerpen gepubliceerd van een woning/hotel combinatie op de grond die in bezit is van de Nederlandse Spoorwegen tussen het Huis van de Stad en Cinema Gouda. Niet dat iedereen met zowel het ontwerp als de plek wegliep, het feit dat er aan uitbreiding van hotelaccommodatie gedacht wordt zet inwoners aan het denken.

Om gelijk een misverstand te voorkomen, het is niet de gemeente die een hotel laat bouwen. Als investeerders of exploitanten er echter brood in zien om een hotel in Gouda neer te zetten, kan de gemeente dat op louter economische gronden niet tegengaan. Het is wel de taak van de gemeente om de ruimtelijke effecten en de ontwikkeling te beoordelen en als toetsingskader zal een visie of ruimtelijk plan worden gehanteerd.

Hoe wordt de noodzaak van een nieuw hotel gezien?
Het antwoord op deze vraag is niet in twee zinnen te beantwoorden. De mening hierover is nogal verdeeld. Een flink aantal inwoners en ondernemers zien de noodzaak van hoteluitbreiding niet direct zitten. Men hoort en ervaart wel veel meer bezoek aan de stad Gouda, maar daar wordt al snel aan toegevoegd dat de meesten hoogstens één dag blijven. Men heeft het gevoel dat er maar een klein deel van de bezoekers ook overnachten. Met name uit de ondernemershoek wordt er aan toegevoegd dat een extra hotel wel nuttig kan zijn mits er voldoende geboden wordt om in plaats van 1 dag 2 dagen te blijven. Daarmee ontstaat er eigenlijk een kip of het ei verhaal. Moet er eerst meer hotelruimte komen of eerst meer aanbod van activiteiten verspreid over meerdere dagen?

Hoe is de huidige hotel situatie?
Gouda biedt bezoekers de volgende overnachtingsmogelijkheden:

• Best Western Hotel
• Campanille Hotel
• De Utrechtse Dom
• Sinds 1 juli gestopt: De Keizerskroon
• Een nog te openen hotel in het Weeshuis
• Een aantal geregistreerde B&B’s
• Een onbekend aantal Airbnb’s

(Deelnemers in laatste groep zijn veelal niet geregistreerd, worden door de overkoepelende organisatie ook niet aan de gemeente doorgegeven, waardoor afdracht van de toeristenbelasting niet controleerbaar is.)


Na informatie bij hotelmanagers blijkt dat een deel van hun gasten bestaat uit toeristen. Soms worden deze per bus aangevoerd voor een bezoek aan Gouda om daarna met dezelfde bus verder naar elders te vertrekken. De zakelijke overnachtingen worden vooral via accountmanagement uit bedrijven in de regio aangetrokken. In het algemeen wordt gesteld dat uitbreiding met een nieuw hotel nu nog niet wenselijk is, maar als gelijktijdig in de gemeente meer wordt georganiseerd dat een langer verblijf aanmoedigt, kan men wel mee omgaan.

Hoe stelt de wethouder die toerisme in zijn portefeuille heeft zich op?
Enigszins verbaasd reageert wethouder Thierry van Vugt op onze waarneming bij individuele inwoners, middenstanders en horeca ondernemers, dat zij het nut van een extra hotel niet direct inzien, zolang Gouda geen programma’s te bieden heeft dat bezoekers langer dan één dag vasthoudt. Let wel, men is er dus niet op tegen en eerder een beetje sceptisch. Van Vugt trekt hierna alle registers open om duidelijk te maken waar Gouda qua toerisme inmiddels staat. Stond het aantal bezoekers in 2017 op 989.000, in 2018 waren het er afgerond 1.200.000. Het percentage bezoekers uit Nederland is 70%, waaronder 43% uit Zuid-Holland. (Daar vallen dus ook alle streekbewoners onder.) 30% Van de bezoekers wordt gevormd door buitenlanders. Hij heeft laten uitrekenen dat de hotelbezetting in 2013 (nog in de crisesperiode) nog 57,9% was en in 2018 inmiddels 74,5%. Daarmee zit Gouda op het niveau van Rotterdam en den Haag. Hierbij tekenen wij aan dat deze toename niet louter door het toerisme wordt veroorzaakt, maar voor een flink deel ook door zakelijke overnachtingen. Goudse hotels moeten het in de winter (periode rond Kaarsjesavond uitgezonderd) hoofdzakelijk van zakelijke en familie overnachtingen hebben.

Evenementenbeleid Gouda in 2019
In een actualisatie van het evenementenbeleid komt een grafiek naar voren waaruit blijkt dat Goudse evenementen pieken in het voorjaar en rond de feestdagen in december. Dit in tegenstelling tot het landelijk gemiddelde dat een veel bredere spreiding over het hele jaar laat zien. In de mate dat evenementen invloed hebben op de bezettingsgraad van hotels in Gouda, draagt het toerisme dus in pieken  bij aan  hotelovernachtingen. Van Vugt is het met ons eens dat er sprake is van een soort kip of ei situatie als er gekeken wordt naar bezoekersaantal versus het nodige aantal bedden. Al in september is een memo van het College van burgemeester en wethouders verschenen met onder meer de “nieuwe ambities toerisme”. Een aantal relevante ambities in het kort zijn de volgende:

• Het versterken van de toeristische organisatie. Er komt extra capaciteit bij de  VVV. Uitrollen van campagnes om bezoekers landelijk en uit de regio naar Gouda te trekken.

• Er wordt een activiteitenplan opgesteld om zakelijk toerisme voor Gouda te interesseren. Denk aan vergaderen, zakelijke overnachtingen, congressen enz. Dit wordt door de stad opgepakt.

• Extra hotelaccommodatie tot ongeveer 150 kamers. Men stelt dat voor de toeristische markt extra hotels hard nodig zijn, ook omdat ze een autonome aantrekkingskracht hebben. (Men bedoelt waarschijnlijk door promotie activiteiten van het betreffende hotel zelf.)

• Waterrecreatie door een betere verbinding tussen Gouda en Reeuwijk.

• Cheese Valley, kortweg een samenwerking in het Groene Hart met Gouda. Het NBTC maakt een plan van aanpak. (Wellicht was de benaming “Cheese Delta” logischer geweest. Een vallei is in het vlakke Groene Hart niet te vinden. In het Nederlands wordt het dan de “Kaas Vallei”.)

Weer even terug naar ons uitgangspunt: Verdient Gouda meer hotels?
In het hierboven vermelde evenementenbeleid staat onder meer dat extra hotels in Gouda voor de toeristische markt hard nodig zijn. Toch weer even de kip of het ei. Van Vugt onderschrijft wel de noodzaak van meerdaagse activiteiten en/of boeiende programma’s die over twee dagen verdeeld zijn, waarbij ook de regio wordt ingeschakeld. De ambitie is een langer verblijf in de regio, bijvoorbeeld per fiets  maar ook de komst van de Cheese Experience in relatie tot de regio. Contact met centrum hotels in Dordrecht leerde ons dat daar veel evenementen zijn die plaats vinden op vrijdag, zaterdag en zondag. Voorbeeld zijn de bekende “Stoomdagen”. Daardoor is de toeristische bezetting in de centrumhotels naar 50% gegroeid, waar dit eerder 33% was. Nu is Dordrecht met bijna 119.000 inwoners weliswaar groter dan Gouda, maar wat aantrekkelijkheid betreft redelijk vergelijkbaar. Gouda heeft echter maar één plein en rekening te houden met religieuze belangen op zondag, ook in de regio. De vraag blijft dus of het toerisme de motor kan worden om (extra) hotels van voldoende overnachtingen te voorzien. Aan ambities ontbreekt het echter niet.

Hoe staat de SOG hierin?
We spreken de gedreven voorzitter van de SOG, (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda), Peter de Heer, die na onze vraagstelling al snel tot de conclusie kwam dat er behoefte is aan de kip en het ei. Uitbreiding van hotelaccommodatie en meer programma’s in de stad aanbieden. Hierin zal ook zeker het in het najaar te openen Cheese Experience gaan bijdragen. 
Uit de door de gemeente beschikbaar gestelde grafiek blijkt dat slechts 25% van de bezoekers interesse heeft voor het culturele deel van de stad. (15% via een stadswandeling en 10% via museum/kerk bezoek) De rest van de bezoekers kwamen voor lunch/diner, funshoppen, schouwburg, terrasje pakken, evenement bezoek en fietsen. Met het uitgebreide culturele aanbod is volgens Peter veel meer te bereiken en ook nog het hele jaar door. De kracht van Gouda is natuurlijk ook z’n centrale ligging. Een ideale uitval plek om Rotterdam, Utrecht en Amsterdam (inclusief de Nachtwacht) te bezoeken. Met de trein is men er in no-time. Terug in Gouda kan men dan genieten van de Goudse monumentale charmes. Een weekendaanbieding ligt dan voor de hand en de handel op de Markt wordt niet weggejaagd. Een benadering die het verdient om snel uitgediept te worden.

Conclusie
In grote lijnen is niemand tegen meer hotelaccommodatie al kijken de huidige hotelmanagers kritischer naar de ontwikkelingen. Een evenwicht tussen aanbod van activiteiten en het aantal bedden wordt zowel door de gemeente als de meeste belanghebbenden gewenst. De SOG ziet mogelijkheden om al sneller tot nieuwe aanbiedingen te komen door veel meer te richten op het culturele deel van Gouda. Meerdaags bezoek wordt, ook gezien de samenstelling van deze bezoekers, veel interessanter en daarmee kan tevens het dal in de winter beter worden opgevangen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl