Weekblad deGouda digitaal

Verkeerscirculatieplan Gouda sluipt in brokjes toch binnen

Gouda – Elke geïnteresseerde Gouwenaar heeft kunnen lezen dat wethouder Hilde Niezen haar omstreden verkeersplan heeft teruggetrokken. Medio dit jaar komt zij met een alternatief nadat het huiswerk, wat aanvankelijk niet gedaan was, nu alsnog zal zijn uitgevoerd. Onder andere het creëren van draagvlak was gewoon even overgeslagen. Ergens aan het einde van de berichtgeving hierover meldde de wethouder dat onderdelen van het teruggetrokken plan wel degelijk eerder zullen worden uitgevoerd als daar dringende noodzaak voor is. We zijn dus gewaarschuwd.

Wordt het in stukken geknipte plan al geruisloos opgediend?
Het onderdeel “parkeren” zou wel eens het eerste brok van het teruggetrokken plan kunnen zijn. Voor het autoluw maken van de binnenstad is het parkeerbeleid natuurlijk een aantrekkelijk hulpmiddel. De gemeente stelt dat de tarieven en tijden, als onderdeel van de regulering, een ideaal sturingsinstrument zijn. Stimuleren of ontmoedigen zijn de gereedschappen om bewoners en bezoekers in het “parkeergareel” te krijgen. Alle parkeerproducten en -diensten bij elkaar moeten minstens kostendekkend zijn, staat in een gemeentelijk stuk hierover. Er zijn vele knoppen waaraan gedraaid kan worden met als gevolg een groot aantal nieuwe tarieven m.i.v. 1 januari jl. Zo ontstaat er een nieuwe tarievenlijst, waarbij opvalt dat de deze in het centrum flink omhoog gaan. De tarieven op het parkeerterrein aan de Vossenburchkade gaan daarentegen flink omlaag. Abonnementen in de Stationsgarage gaan weer omhoog. Er is dus flink aan de knoppen gedraaid.

Een uur parkeren in het centrum kost nu 4 euro
U kunt ervan uitgaan dat de gemeente er op rekent dat iedereen die noodgedwongen per auto naar het centrum moet, dit tarief met enige chagrijn zal betalen, want een lege parkeergarage is natuurlijk ook niet gewenst. Het is gewoon een kwestie van grootstedelijk denken. Ook de parkeertarieven op Klein Amerika en het Schouwburgplein gaan omhoog, maar wel bescheiden met € 0,20 per uur. Wie denkt in sector 2, dat is het gebied dat gevormd wordt door de singels en de achterliggende woongebieden tot aan de spoorlijn, na 18.00 uur gratis te kunnen parkeren, dient te weten dan de gereguleerde tijd van 18.00 naar 21.00 is verschoven. Een parkeerboete op de deurmat kan uw humeur dus een flinke deuk bezorgen.

Is het parkeerbeleid het eerste deel van het circulatieplan en wat zal het volgende zijn?
Als de wethouder de eerste maanden van dit jaar nog meer van de “Verkeerscirculatie delen” gaat presenteren, een mogelijkheid die zij immers zelf niet uitsluit, dan kan het wel eens zijn dat de nieuwe versie van het Goudse Verkeerscirculatieplan bij de 2e introductie nog maar 50% is van het oorspronkelijke zal zijn. Wie weet hebben we dan de andere 50% al moeten accepteren. We zijn gewaarschuwd.

Volgende keer: Autovrij bouwen en deelauto’s en hoe de gemeente bestuurders daar over denken.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl