Weekblad deGouda digitaal

Verkiezingsdebat Raad van Kerken

#Gouda – Op 19 maart vindt de gemeenteraadsverkiezing in Gouda plaats. Dit is, evenals voorgaande verkiezingsjaren, voor de Raad van Kerken- Gouda en omstreken (RvK) aanleiding een maatschappelijk debat te organiseren met de lijsttrekkers en vertegenwoordigers van de Goudse politieke partijen. Dit debat wordt gehouden op maandagavond 17 maart in gebouw De Veste aan de Ridder van Catsweg 300. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het debat, onder leiding van drs.Wim Deetman, begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom en kan ook zelf een inbreng leveren.

Behalve dat de Rijksoverheid meer taken en een grote verantwoording neerlegt bij de gemeenten is een ander gegeven dat Gouda nog meer moet bezuinigen dan verwacht. Met dit vooruitzicht is het de vraag waar de politiek echt in de praktijk prioriteit aan gaat geven. Alle politieke partijen van Gouda hebben hun idealen en goede voornemens voor de komende vier jaar vastgesteld. Waar staan ze voor, welke prioriteiten stellen ze voor het sociale beleid? Waarop kunnen we ze aanspreken? Welke visie hebben de partijen op de decentralisatie van de Zorg? Hoe kijken zij naar de gemeentelijke taken wanneer het gaat om de Armoedebestrijding, de Jeugd en Jeugdwerkloosheid? En wat verwachten ze van de inwoners van Gouda op deze onderwerpen?

Over deze onderwerpen zal het debat gaan. ‘De Raad van Kerken daagt de lokale politiek uit tot daadwerkelijk omzien naar elkaar. Het beleidsmotto is: Iedereen doet mee in de samenleving en ieder draagt daarin een eigen verantwoordelijkheid. Maar niet alle mensen zijn daartoe in staat. De gemeente heeft de taak om kwetsbare mensen een steuntje in de rug te geven om hen in staat te stellen daadwerkelijk mee te kunnen doen. Kerken verlenen veel individuele hulp vanuit het principe “Helpen waar geen helper is”. Hieruit vloeit voort dat kerken richting de gemeente een ondersteunende hulpverlenende en signalerende rol vervullen. Vanuit de kerken is veel ervaring met de sociale gevolgen van gemeentebeleid op diverse maatschappelijke terreinen’, aldus de kerkelijke organisatie in een verklaring.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl