Weekblad deGouda digitaal

Vernieuwing Sociale Dienst met meer vrijheid bijstandsgerechtigden

Gouda – Vernieuwing van de Sociale Dienst met wat meer vrijheden voor bijstandsgerechtigden, financiële ruimte om de Onroerend Zaak Belasting voor huishoudens vanaf 2018 structureel te verlagen en een sportimpulsfonds waarop sportverenigingen met nijpende problemen een beroep kunnen doen. Het zijn enkele speerpunten uit het actieprogramma dat het college heeft opgesteld bij de formatie in september vorig jaar. Woensdagmiddag presenteerden de wethouders hun speerpunten.

Het college wil verder de schouwburg, bibliotheek en cultuurhuis Garenspinnerij een extra financiële impuls geven. Ook blijft veiligheid een belangrijk speerpunt. Zo wordt er extra geld vrijgemaakt voor de aanpak van woninginbraken. Voor de komende jaren wil het college een structurele lastenverlichting voor Goudse huishoudens realiseren. De OZB voor huishoudens wordt daarom vanaf 2018 met één miljoen euro verlaagd.

‘Talenten beter benutten’
De Sociale Dienst is aan vernieuwing toe, legde wethouder Rogier Tetteroo uit. Gouda heeft 2.000 inwoners die een beroep doen op de bijstand. “De  manier waarop we nu bezig zijn, werkt onvoldoende. Hoe kun je de talenten die deze mensen hebben meer benutten?” Dat kan volgens de wethouder door hen wat meer vrijheden te geven, te kijken naar wat ze allemaal wel kunnen. Zo wordt ruimte geboden aan ‘scharrelondernemerschap’ met als doel om mensen die in de bijstand zitten en ondernemersbloed in zich hebben, net een extra zetje te geven. Doel is om alle bijstandsgerechtigden beter in beeld te krijgen en te zien wat ze kunnen. Door de nieuwe aanpak moet de uitstroom hoger worden, zo’n 700 tot 800 mensen.

Sportimpulsfonds
Het Sportstimuleringsfonds is een potje van 125.000 euro waarop volgens wethouder Jan-Willem van Gelder sportverenigingen een beroep kunnen doen bij nijpende problemen, maar ook als er geld voor opleiding nodig is, of bijvoorbeeld voor het aanbrengen van led-verlichting op het park. Ambtenaren beoordelen de aanvragen.

Gemeenteraad
Binnenkort wordt de uitwerking van het actieprogramma in de gemeenteraad besproken. Dan besluit de raad ook over de bijbehorende eerste begrotingswijziging 2017. De gewijzigde begroting is volgens het college nog steeds meerjarig sluitend, het weerstandsvermogen blijft op peil en de schulden blijven ruim onder het schuldenplafond.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl