Weekblad deGouda digitaal

Vertrouwelijke notitie: strategie van tegenwerking rond Turfmarktkerk?

Gouda – Heeft Gouda in 2017 onnodig en opzettelijk de regie overgenomen over de Turfmarktkerk? Dat is de vraag die klinkt na de reconstructie die Jan de Koning van Gemeentebelangen Gouda maakte. Met behulp van een Wob (Wet openbaarheid van bestuur) en informatie van eigenaar Khalid Boutachekourt werden een aantal verontrustende sporen zichtbaar. Die zijn zodanig ernstig dat 16 oktober de voltallige oppositie vroeg om een raadsenquête.

De Turfmarktkerk is sinds 2016 volop in de media. Dat jaar is door vorige eigenaar Timpaan en de gemeente gekeken of behoud van de kerk haalbaar was. Vanwege de slechte staat leek beide partijen sloop de enige optie. De kaarten werden opgeschud toen buurman Khalid Boutachekourt begin 2017 de kerk aankocht. Hij wilde het gebouw opknappen en hergebruiken voor wonen, werken en ontmoeten.

In zomer 2017 ziet de nieuwe eigenaar in dat de kerk in zo’n slechte staat is dat hij toch moet worden gesloopt. Hij heeft vertrouwen in een vervolg: ‘Ik ben nu met de gemeente in overleg of ik op de plek van de kerk na sloop mijn plannen voor appartementen en bedrijfsruimten kan realiseren’, zegt hij dan tegen het AD.

Verkeerd geïnformeerd
Boutachekourt komt hierop met een plan voor nieuwbouw van appartementen, dat past binnen het geldende bestemmingsplan. Omwonenden zijn het daar niet mee eens en komen in verzet. Ze roepen het College van B&W daarbij op om stelling te nemen en uiteindelijk doet die dat inderdaad. In een opeenvolging van zetten trekt het bestuur de regie over sloop en nieuwbouw naar zich toe.

Dit is waar de schoen wringt, zo blijkt uit de reconstructie van Jan de Koning, want was dat echt nodig? Om de regie over te nemen moet het College een voorbereidingsbesluit nemen, dat vervolgens door de gemeenteraad moet. “De wethouder heeft toen informatie verstrekt waar later van bleek dat die niet juist was. Op basis van die informatie hebben fracties akkoord gezegd…”, zegt raadslid de Koning. De wethouder beweerde namelijk dat historische vereniging die Goude betrokken was en akkoord was met de sloop van de kerk. Achteraf bleek de vereniging van niets te weten: een politieke doodzonde, weet het raadslid.

Vertrouwelijke notitie
Daar bovenop ontdekte de Koning een vertrouwelijke notitie in de Wob, waaruit bleek dat het bestuur een communicatiestrategie had opgesteld. Dit wijst erop dat al begin juli werd aangestuurd op een voorbereidingsbesluit, om zo de regie uit handen te nemen van de eigenaar. De Koning: “Naar buiten toe deden ze het voorkomen dat heerlijk werd samengewerkt en iedereen geholpen werd om het project te doen slagen. Maar ze hadden al besloten om een hele andere kant uit te koersen”. Wat het doel achter de strategie was, was uit de documenten niet op te maken.

Steeds nieuwe eisen
Vervolgens wordt een spoor getrokken van signalen die dit beeld bevestigen. Het zwabberen van Omgevingsdienst (ODMH) bijvoorbeeld, roept vragen op. In het begin was het voor de eigenaar eenvoudig aan de vergunningseisen te voldoen, maar later werd de broekriem steeds verder aangehaald. De Koning in een raadsbrief: “De uitgangspunten van zijn [eigenaar] sloopveiligheidsplan werden in 2017 door ODMH goedgekeurd en later teruggedraaid. ODMH ging namens de gemeente iedere keer een stapje verder door buitenproportionele aanvullende nieuwe eisen te stellen…”.

Tenslotte vertoont ook het besluit van het slopen van de kerk signalen van sturing; omwonenden werd ‘geadviseerd’ weg te gaan vanwege instortingsgevaar. Is de situatie werkelijk gevaarlijk, dan klinkt er normaal een bevel te vertrekken. Gemeentebelangen Gouda twijfelt daarom aan die motivatie.

Raadsenquête
Op 16 oktober bracht Jan de Koning in de gemeenteraad een raadsenquête in stelling. Die zou moeten helpen om antwoord te krijgen op alle vragen: “De communicatiestrategie maakt onderdeel uit van de totale strategie, zegt de Koning. Ik ben ontzettend benieuwd: Wat is nou de strategie geweest van het College om stiekem dat besluit (voorbereidingsbesluit) te nemen?”

Hoewel de voltallige oppositie samen optrok, vonden zij een verenigde coalitie op haar weg. “De coalitie vindt de zaak klip en klaar”, zegt de Koning. “Het enige wat ik wil is de waarheid boven water halen”. De raadsenquête heeft het niet gehaald. Voorlopig blijft de vraag dus in de lucht hangen: opzet, of slechte schijn?

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl