Weekblad deGouda digitaal

Voorbereidingen opvang asielzoekers

#Gouda- Zoals het er nu naar uitziet, krijgt Gouda eind 2016 een asielzoekerscentrum in de PWA-kazerne. Niet voor noodopvang, maar als opvanglocatie voor een middellange termijn.

De bekendmaking zorgt voor wisselende reacties. Vluchtelingenwerk Gouda maakt zich op voor een grotere toestroom asielzoekers in 2016. Carmen Dekkers van Vluchtelingwerk Gouda: “Wij begeleiden asielzoekers die in Gouda komen wonen en helpen hen bij de integratie. Dus we komen pas in beeld na alle procedures en zodra zij een woning in Gouda krijgen toegewezen. De aantallen worden landelijk naar ratio van het aantal inwoners in een gemeente bepaald. Voor Gouda is dat voor 2015 vastgesteld op 122. Nu merken we dus nog geen toename. Het aantal is voor dit jaar onveranderd gebleven, maar we kunnen wel bedenken dat het aantal in 2016 flink zal worden aangepast. We zullen dus met meer mensen aan de slag moeten. Gelukkig heeft een aantal vrijwilligers zich aangemeld voor het begeleiden van nieuwe inwoners.

Buurtbewoners
Vereniging Gouda Noord zoals het hoort peilt in de ledenvergadering van 29 september de meningen van de buurtbewoners rondom de PWA-kazerne over de komst van het azc. Secretaris Jeroen van Walsum:”We hadden verwacht dat de burgemeester eerst met de buurt zou komen praten voordat hij met de mededeling kwam over de komst van het azc. We zijn voor de opvang van asielzoekers maar dan meer verspreid over de stad. Neem het St Jozef, dit hoeft bijvoorbeeld amper verbouwd te worden.”

Hulp
Monica Maassen roept deze week via Gouda Bruist Gouwenaars op mee te denken over wat zij kunnen doen om vluchtelingen die naar Gouda komen, te helpen. “Gouda heeft een lange traditie van verdraagzaamheid en tolerantie. Met voorbeelden als opvang van Erasmus, Coornhert, hugenoten en joodse vluchtelingen. Laten we in die traditie een initiatief nemen en onze stem laten horen.” Binnenkort wil ze een bijeenkomst houden om plannen te bespreken. Zie
Goudabruist.nl

PWA-kazerne

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl