Weekblad deGouda digitaal

Vooringenomenheid B&W Zuidplas bij keuzevraag lokale omroep

In de gemeente Zuidplas hebben zich twee kandidaten gemeld om de rol van lokale omroep voor de komende 5 jaar te vervullen. De zittende omroep Zuidplas en de nieuwe kandidaat Zuidplas.FM.

Volgende week dinsdag 14 januari presenteren de twee kandidaten zich aan de gemeenteraad van Zuidplas met hun plannen en ideeën. Op donderdag 9 januari heeft het college van B&W van Zuidplas echter al zijn (lichte) voorkeur uitgesproken. Namelijk voor de zittende omroep.

Hoe kan een college al een besluit nemen nog voordat alle informatie beschikbaar is? Zuidplas.FM geeft aan dat er, op twee Emailberichten met een ambtenaar na en de beantwoording van enkele summiere vragen, geen contact is geweest met de wethouders en/of burgemeester. Een uitnodiging van Zuidplas.FM aan de burgemeester voor een kennismaking werd als niet noodzakelijk beschouwd.

Uit de onderbouwing van B&W en de onderliggende stukken -waarover de redactie beschikt- valt een zekere mate van vooringenomenheid van het college te lezen. Wat ziet B&W van de gemeente Zuidplas allemaal door de vingers?

Regeltjes aanpassen
Zo blijkt dat de zittende omroep Zuidplas al jaren niet voldoet aan de eisen van hun eigen statuten als het gaat om het aantal leden van toezichthoudend orgaan (PBO genoemd). Volgens de statuten moeten dit orgaan uit minimaal 8 personen bestaan maar de omroep had er tot voor kort slechts 3 en heeft dit zeer recent opgekrikt tot 5. Waarbij bestuursleden van de omroep tevens in het toezichthoudend orgaan zitten. Dit punt is door B&W van Zuidplas opgelost door de spelregels aan te passen. De gemeente heeft op 17 december besloten dat van hun het toezichthoudend orgaan van hun lokale omroep vanaf heden niet groter hoeft te zijn dan 5 leden en stapt over de wettelijke omissie van Omroep Zuidplas heen. Voor de duidelijkheid, de gemeente kan niet besluiten over de statuten van een Stichting (daarvoor heb je een notaris nodig).

Niet halen van wettelijke normen
Ook de wettelijke ICE norm voor een lokale omroep is aan de kant geschoven in de analyses van B&W over de zittende lokale omroep. De omroep voldoet hier al jaren niet aan.
ICE staat voor informatieve, culturele en educatieve programma’s. Een lokale omroep moet voldoen aan een ICE norm van tenminste 50%. Om te bepalen of een omroep hieraan voldoet zijn in de mediawet regels vastgelegd. De zittende lokale omroep voldeed in 2019 en de jaren daarvoor niet aan de wettelijke norm. De zittende omroep belooft in zijn schrijven aan B&W beterschap in 2020. Deze belofte levert zelfs een positieve aantekening op in het dossier. Saillant detail, de gemeente is zelf verantwoordelijk voor de jaarlijkse controle op de lokale omroep.

Van hebben horen zeggen
Tot slot concluderen de wethouders dat de nieuwe omroep Zuidplas.FM niet beschikt over een redactiestatuut. Echter de gemeente heeft dit ook niet gevraagd aan de omroep Zuidplas.FM. Die van de huidige omroep hebben ze overigens ook niet gezien maar ze hebben begrepen dat die er wel is en dat daar het woord onafhankelijke journalistiek in staat. Zuidplas.FM schrijft dat de omroep ervaring heeft met het uitvoeren van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek in de regio Gouda en dit ook concretiseert maar dat wordt niet meegewogen in de beoordeling van B&W Zuidplas.

De volledige interne analyse van B&W gemeente Zuidplas kun je hier nalezen.

Het advies welke is opgesteld door het college van B&W gemeente Zuidplas aan de gemeenteraad kun je hier nalezen.

Waarom?
Alles overziend rijst de vraag waarom B&W Zuidplas voor de presentatie van de twee omroepen het nodig vond om een advies uit te brengen aan de gemeenteraad. Het is de taak van de gemeenteraad om een keuze te maken.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl