Weekblad deGouda digitaal

Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Goudse Heemtuin

Gouda – Op 16 juni ontving mevrouw C. (Tineke) Kelderman de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Hilde Niezen. De erepenning is uitgereikt bij de start van de Open Dag op de Goudse Heemtuin. Zij ontvangt de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij de Goudse Heemtuin.

Tineke Kelderman is al meer dan 25 jaar actief bij de Goudse Heemtuin, onder andere bij de Heemtuinwerkgroep PR en Educatie. Vandaaruit is ze een drijvende kracht bij de ontvangst, begeleiding en organisatie van de kinderactiviteiten. Ze heeft veel mensen opgeleid om het educatieve werk te verrichten. Organisatorisch is ze tevens een belangrijke kracht bij de Open Dagen en bij de Natuurwerkdagen. Zij is tevens vanaf 2005 tot 2013 bestuurslid van de Goudse Heemtuin geweest. 

Tineke doet veel op het gebied van natuur- en wateronderzoek in de Heemtuin en de Goudse Hout. Vaak is er onderzoek gedaan naar waterleven. Dat is van belang voor educatieve doeleinden maar ook voor de waterkwaliteit.

Vast onderdeel van het vrijwilligerswerk is het onderhoud van een deel van de Heemtuin. Dat wil zeggen: inzaaien, spitten en ongewenste kruid verwijderen. ’s Winters zijn de vrijwilligers actief in het buitengedeelte van de Heemtuin door middel van zagen, snoeien, verzorgen.

Heemtuin Goudse Hout
De Heemtuin Goudse Hout ligt midden in het recreatiegebied de Goudse Hout. Op een oppervlakte van ruim 3 hectare zijn een aantal kenmerkende landschapselementen uit het Zuid-Hollandse veenweidegebied bij elkaar gebracht. Veel van die landschapselementen met hun karakteristieke planten en dieren zijn in de omgeving grotendeels verdwenen door andere landbouwmethoden, ontwatering en verstedelijking.

Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.


Tineke Kelderman met wethouder Hilde Niezen

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl