Weekblad deGouda digitaal

Vrijwilligerswerk: Diaconie Protestantie Kerk Gouda

Gouda – Barmhartigheid. Gerechtigheid. Wederkerigheid. Het zijn de drie pijlers van het diaconale werk. De diaconie in Gouda richt zich op het bestrijden van armoede, het verbinden van vluchtelingen en het ondersteunen van wereldwijde ontwikkelingsprojecten. Er is veel aandacht voor kwetsbare mensen en jongeren worden betrokken bij diaconale thema’s en zorg voor de schepping.

Joyce Schoon is diaconaal consulent. Ze ondersteunt diakenen en kerkelijke vrijwilligers en vormt de schakel naar de lokale overheid en allerlei Goudse instellingen. Joyce: ‘We zijn met de diaconie een zelfstandig onderdeel van de kerk. We zien de werkzaamheden die we verrichten als onze roeping.’

Op dit moment is de diaconie voor twee vrijwilligersprojecten op zoek naar nieuwe mensen met hart voor hun naaste. Joyce: ‘Het Burennetwerk Gouda kan altijd vrijwilligers gebruiken die het leuk vinden iemand in hun directe omgeving te bezoeken of praktisch te helpen. Hulpvragers hebben een klein netwerk, zijn kwetsbaar of kunnen een steuntje in de rug gebruiken.’ Joyce: ‘De rol die vrijwilligers bij deze activiteiten vervullen is vrij zelfstandig. Hulpbieders stemmen met de hulpvrager af wanneer afspraken gepland kunnen worden. De matchmakers van Burennetwerk Gouda  zorgen voor een zorgvuldige match tussen hulpvrager en hulpbieder.’

Artikel gaat verder na de foto

MaatjesprojectEen tweede activiteit waarvoor vrijwilligers gezocht worden is het Maatjesproject. Het Maatjesproject is een project waarbij statushouders gekoppeld worden aan een maatje. Dit ben je voor een periode van ongeveer een jaar en je wordt voor je taak ‘klaargestoomd’ met een cursus. Daarbij leer je bijvoorbeeld meer over de asielprocedure, cultuurverschillen en de sociale kaart van Gouda. Joyce: ‘De taken van maatjes zijn heel divers. Je gaat op de koffie, helpt bij de administratie of maakt gebruik van je netwerk om een gezin verder te helpen.’

Iets teruggevenKan Joyce iets vertellen over de successen van de diaconie? Joyce: ‘Veel statushouders zijn niet bekend met vrijwilligerswerk, zoals we dat in Nederland kennen. Als een vrijwilliger betrokken is bij een traject rond de inburgering zijn de nieuwkomers in het begin soms in verwarring : wie is deze hulpbieder? En wat is zijn of haar rol? In de eigen cultuur wordt die ondersteuning vaak geboden door familieleden of buren. Inmiddels hebben we  meegemaakt dat statushouders  na verloop van tijd zelf vrijwilligerswerk gaan doen. Dat vind ik een mooie ontwikkeling, want het mes snijdt aan twee kanten: het doen van vrijwilligerswerk geeft namelijk voldoening, helpt bij de integratie en vergroot je netwerk.’

Artikel gaat verder na de foto


  • Wat: Diaconie Protestantse Kerk Gouda
  • Aantal vrijwilligers: In totaal zijn er 40 diakenen in de 7 Protestantse kerken in Gouda. Rondom deze diakenen zijn er veel vrijwilligers actief
  • Vrijwilligerstaken: maatje voor een statushouder, praktische en sociale taken voor het Burennetwerk
  • Feit: Het woord ‘diakonia’ betekent ‘dienen’, het dienen van je naaste.

Zou je graag als vrijwilliger betrokken zijn bij een van de projecten van de Diaconie Protestantse Kerk Gouda? Neem dan contact op met diaconaalconsulent@pkngouda.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl