Weekblad deGouda digitaal

Vrijwilligerswerk: Sport punt Gouda

Gouda – Sportpunt Gouda is in 2007 opgericht met als één van de taken  het bieden van verenigingsondersteuning. Daar is regelmatig behoefte aan omdat sportverenigingen voornamelijk door vrijwilligers geleid worden. Het is het antwoord op onze eerste vraag aan Rogier Zandijk, manager Bewegen bij Sportpunt Gouda. Hij zegt verder dat hij met een wisselend team verenigingen helpt bij het op peil houden van voldoende en kwalitatief toegeruste vrijwilligers. Dit begint bij het opzetten van vrijwilligersbeleid en kan eindigen bij het “on the job” coachen van kaderleden.

Alle Goudse sportverenigingen kunnen een beroep op deze support doen, dus ook clubs de hun sportaccommodatie in eigen beheer hebben. In samenwerking met het VIP Gouda wordt relevante informatie met de sportverenigingen gedeeld en voorwaarden aangedragen om alle vrijwilligers met zoveel mogelijk plezier hun werkzaamheden te laten vervullen.
Rogier vertelt ons verder dat hij, voor specifieke ondersteuning bij een sportvereniging, beroep kan doen op landelijke specialisten met name als het om bestuurlijke zaken gaat. Bestuurders zijn immers ook vrijwilligers. Op onze vraag of hij ook de contactpersoon is voor mensen die zich als vrijwilliger willen opgeven, verwijst hij  naar de vereniging waar hij of zij al aan verbonden is of die de meeste interesse heeft. Graag zelfs, want vrijwilligers zijn onmisbaar. Het voorbeeld hieronder maakt dat duidelijk.

Rogier bracht ons in contact met een opvallende vrijwilliger.
We spreken met Didier Klip, vanaf zijn 16e jaar een gemotiveerde vrijwilliger bij ONA.  Hij begon daar al met voetballen toen hij 6 jaar was en heeft in de loop van de tijd zich steeds sterker met zijn club verbonden gevoeld. Uit het verhaal van Didier is duidelijk op te maken dat hij van jongs af aan al graag z’n handen uitstak in het belang van de club. Hoewel hij zelf bescheiden is zeggen anderen het volgende over hem: “Hij begeleidt enthousiast jonge leden en is actief bij evenementen en andere activiteiten. Als jonge voetballer is hij opgeklommen tot selectiespeler. Daarnaast geeft hij ook trainingen aan jeugdige voetballers en begeleidt hij een jeugdteam op zaterdag”.

Wat is de motivatie om zich zo enthousiast voor de club in te spannen?
Didier zegt daarop dat hij een maatschappelijke bijdrage wil leveren en daarmee zijn sport en de club een dienst wil bewijzen. Los daarvan vindt hij het leuk om dit te doen. Inmiddels is hij 19 jaar en studeert “Sport en Beweging”, een opleiding die dus geheel in de lijn van zijn inzet ligt. Ook bij de gemeente Gouda waren zijn inspanningen niet onopgemerkt gebleven en werd hem daarom het “Jeugdlintje” uitgereikt, ook voor zijn bijdrage aan activiteiten voor kinderen in de buurt.
Hij vindt het leuk om ervaring op te doen bij het begeleiden van kinderen en is nu zelf trainer bij het team “onder de elf”. Op onze vraag of hij later professional voetballer wil worden zegt hij daar nog niet op uit te zijn. Wel is hij er zeker van dat hij werk zal gaan doen dat in lijn ligt met zijn huidige opleiding. Hoe belangrijk vrijwilligers zijn heeft hij dus zelf ondervonden en Didier vermeldt nog dat geïnteresseerden zelf geen sporter hoeven te zijn, want bij sportclubs -ongeacht welke tak van sport- moet altijd van alles gedaan worden en niet iedereen kan of wil trainer worden.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl