Weekblad deGouda digitaal

VVD en CDA Gouda stellen vragen over ‘Manifest werken aan een sterk vestigingsklimaat’

Gouda – Een grote groep van 50 gemeenten en regionale en landelijke ondernemersverenigingen  heeft gistermiddag een manifest alarm geslagen over het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland. Gezamenlijk hebben zij een brief gestuurd aan de informateur. Conform artikel 39 van het Reglement van Orde, hebben de fracties van CDA Gouda en VVD Gouda schriftelijke vragen gesteld.

Beide Goudse fracties willen weten of het college ook die zorg deelt. ”Hoe beoordeelt het college het vestigingsklimaat voor bedrijven in de gemeente Gouda en de Goudse regio tegen de achtergrond van de zorgen die geuit worden in het manifest?” vraagt Paul Ruijgrok zich af. De gemeente Gouda heeft de manifest niet ondertekend waardoor CDA en de VVD vraagtekens hebben.

Hieronder de schriftelijke vragen van CDA en VVD Gouda.

 

 

1. Deelt het college de zorg die geuit wordt in het manifest dat het vestigingsklimaat in Nederland onder druk staat? Zo nee, waarom niet? Zo ja,

 

2. Deelt het college de mening van CDA en VVD dat verbetering nodig is in Gouda? Welke visie en ambitie heeft het college voor Gouda en de Goudse regio?

 

3. Wat doet het college met de zes geformuleerde aanbevelingen in het manifest om het vestigingsklimaat voor bedrijven in Gouda op deze punten te verbeteren?

 

4. Waarom heeft gemeente Gouda dit manifest niet ondertekend? Is de gemeente Gouda benaderd het manifest mede te ondertekenen? Zo ja, waarom heeft het college dit niet gedaan? Zo nee, was het college op de hoogte van het manifest en wat heeft het college ondernomen om aansluiting te zoeken bij dit manifest?

 

5. Is het college bereid alsnog aansluiting te zoeken bij dit initiatief? Zo ja, welke stappen onderneemt het college hiervoor? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl