Weekblad deGouda digitaal

Waarom uw rioolrekening dit jaar opnieuw stijgt

Gouda is een dure plaats om te wonen. Een jaar in het Goudse wonen kostte een eenpersoonshuishouden vorig jaar 915 euro. Een meerpersoonshuishouden* was zelfs 982 euro kwijt (Coelo). Dat is ongeveer anderhalf keer zoveel als in Woerden of Zoetermeer, die dicht zitten op het Nederlandse gemiddelde. Een belangrijke reden voor de hoge Goudse woonlasten is de hoge rioolheffing in onze stad. En de rek is er nog niet uit: ook in 2019 stijgt deze heffing weer met 46 euro.

Onder de woonlasten rekent onderzoeksinstantie Coelo de OZB, rioolheffing, reinigingsheffing en leges die een inwoner moet betalen. Deze mogen worden vastgesteld door de gemeente waar je woont en lopen daardoor uiteen. In Gouda moest een huishouden vorig jaar 442 euro afrekenen voor alleen de riolering. Ter vergelijk: inwoners van de gemeente Zuidplas betaalden 247 euro om de wc door te mogen spoelen en in Woerden werd zelfs maar 185 euro rioolheffing gerekend.

Slappe bodem
Een veelgehoord argument voor de hoge rioleringskosten in Gouda is de verzakking. Daar heeft behalve het straatwerk ook het rioleringssysteem last van. Het Platform Slappe Bodem, waaraan ook Gouda deelneemt, deed onderzoek naar die kosten. Onderhoud en beheer aan de openbare ruimte en infrastructuur blijken op een zakkende veenbodem tot wel 2x zo duur zijn als op stevige grond.

Lenen of heffen
Tot 2014 leende Gouda geld bij om dit gat in de begroting te dichten, de zogenoemde ‘rioolkredieten’. Stijgende rentelasten waren het gevolg. Om deze situatie te keren besloot het College van B&W in 2014 de weg in te slaan naar een kostendekkende rioolheffing. Hiermee koos zij ervoor de kosten van de verzakking aan de burger door te rekenen. De gemeente schreef in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018: ‘het scenario gaat uit van het in 6 stappen toegroeien naar een verdubbeling van de inkomsten t.o.v. 2014’. Het gebruikersdeel zou volgens dit rapport jaarlijks met 7% gaan stijgen (zonder indexatie van inflatie). Het eigenarendeel kende een jaarlijks aflopend stijgingspercentage, van 30% in 2014 naar 9% in 2020.

Rioleringskosten 2019
Dit betekent dat je ook in 2019 een hogere rioleringsrekening in de bus krijgt. Zowel het eigenarendeel als het gebruikersdeel stijgen met ruim 20 euro, naar €244,35 en €243,60 per jaar. De complete rioolheffing stijgt als gevolg hiervan van 442 euro afgelopen jaar, naar 488 euro in 2019. In november 2018 presenteerde het College van B&W hun nieuwe (concept) Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023. Dit werpt de vraag op: hoe zal onze rioolheffing eigenlijk worden besteed? Antwoord op deze en andere rioleringsvragen in een volgend artikel.

*Voor een meerpersoonshuishouden wordt uitgegaan van een huishouden dat bestaat uit drie personen (Coelo)

De rioolheffing is opgesplitst in een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Woningeigenaren betalen beide, waarbij aanvullende kosten kunnen worden gerekend, bijvoorbeeld voor bezit van een groot kavel. Woninghuurders betalen het gebruikersdeel zelf en het eigenarendeel alleen indirect. De verhuurder zal dit bedrag namelijk moeten betalen en kan een stijging doorrekenen aan zijn huurders. Voor lage inkomens is een ontheffing mogelijk.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl