Weekblad deGouda digitaal

Wat iedereen over de oprukkende glasvezel in Gouda moet weten deel 2

Gouda – Op zaterdag 10 mei publiceerden we het artikel “Wat iedereen over de oprukkende glasvezeltechniek in Gouda moet weten”. Daarmee wilden we graag onze lezers uitleggen hoe de markt voor snel internet in elkaar zit en door welke aanbieders we allemaal benaderd kunnen worden. Eén ding werd al snel duidelijk. Nagenoeg elke provider die van de glasvezelkabel gebruik gaat maken, overspoelde de bewoners in de betreffende wijken met talloze promotionele acties. Haast was geboden klonk het bijna unaniem.

Om het geheugen weer op te frissen, het ging en gaat om de volgende providers en gerangschikt per kabelbeheerder:

KPN in samenwerking met REKAM:

• XS4All Internet Smart (en bellen)
• Tele2 Glasvezel extra en TV basis
• NLE Glasvezel Internet en TV
• T-Mobile Thuis internet en TV
• Caiwaiy Gewoon Snel
• Online Glasvezel Internet en TV
• KPN Glasvezel Internet en TV
• Telfort Glasvezel Internet en Bellen
• Tweak Glasvezel Internet en Bellen
• Fiber Alles-in-1 Medium

Delta Fiber Nederland via gavoorglas.nl
• Caiway Gewoon Snel
• Online Glasvezel Internet en TV
• Kliksafe Glasvezel Internet en Bellen
• DELTA Glasvezel Internet TV en Bellen

Om snel internet bij de klant te leveren moeten er dus kabels de grond in. Van velen in Gouda was de eerste reactie dat het slim zou zijn als Delta en KPN samen met éék glasvezelkabel zouden werken. En anders in ieder geval beide kabels gelijktijdig via één sleuf in de grond stoppen. De praktijk is echter weerbarstig. KPN (via REKAM) en Delta (via Caiway) hebben geen gelijke uitgangsposities. De providers die van de KPN kabel gebruik maken kunnen al beschikken over een gedeeltelijk glasvezelnet dat eerder door REKAM was aangelegd. Voor hen moet het kabelnetwerk alleen verder uitgebreid worden.

Delta Fiber presenteert zich onder de naam: Gavoorglasvezel.nl
Zij moeten echter van begin af aan starten, hebben nog geen kabel in de grond en willen daarom zo snel mogelijk de markt op. De vergunning aanvraag voor de aanleg ligt daarom al bij de gemeente en het tracé en andere voorwaarden worden daarbij gezamenlijk uit onderhandeld. Hierover verder meer. Er blijkt dus een situatie met twee snelheden te zijn ontstaan en dan wordt samenwerken er niet eenvoudiger op. Beide partijen sluiten samenwerking niet uit  en met name REKAM is hier voorstander van. Desondanks wordt het moeilijk. Delta moet een inhaalslag maken en heeft dus haast. REKAM hoeft glasvezelkabels  alleen maar verder uit te rollen.

Wat is de rol van de gemeente Gouda in dit hele proces?
De woordvoerder van de gemeente heeft voor ons een gesprek gearrangeerd met twee medewerkers die zeer nauw betrokken zijn bij de vergunningaanvraag door “kabelaars”. Delta besteedt het leggen van de kabels uit aan VolkerWessels Telecom. Anders dan bij andere grondwerkzaamheden valt het aanleggen van glasvezelkabel onder de Telecomwet. Hierbij heeft de gemeente geen leidende rol maar moet de uitvoering “gedogen”. Dat wil zeggen dat alle regels die deze wet voorschrijft, in acht genomen moeten worden bij het verlenen van een vergunning. Zo heeft de gemeente de taak om samen met de aanvrager het tracé te bespreken waar men de kabel wil hebben. De gemeente kan en mag een kabelaanleg dus niet weigeren. Dat wil niet zeggen dat zij geen stem in het proces heeft. De grond in Gouda barst van het leidingwerk en obstakels. Bovendien moet rekening worden gehouden met in beeld zijnde nieuwbouw, wegenaanleg en archeologische plekken. Kortom, er kleeft een heel kader aan voorwaarden aan een dergelijke vergunning. Natuurlijk probeert ook de gemeente er op aan te sturen om twee kabels in één geul te leggen en bovendien om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Om zeker te zijn dat de kabelaar zich aan de vergunning regels houdt, is er altijd gemeentelijke controle en toezicht op de uitvoering, inclusief het weer volledig op orde brengen van de

bestrating. Hierbij is van gedogen dus geen sprake. Bij het in gebreke blijven door de kabelaar kan de gemeente het werk zelfs geheel stilleggen. De kabelaar dient zich namelijk te houden aan de z.g. “CROW” dat een uitvloeisel en tevens afkorting is van “Centrum van regelgeving en onderzoek in de water- en wegenbouw”.

Wat nu als in dezelfde wijk, straat of plein een volgende kabelaar zich aandient?
Dan verloopt het proces volkomen gelijk, waarbij er al snel aangestuurd zal worden om het zelfde tracé te gebruiken van de vorige kabelaar. Daarvan is immers bekend dat er geen hinderlijke verrassingen in de grond zitten. De glasvezelkabel gaat 30 tot 40 cm. de grond in en wordt zo dicht mogelijk bij de percelen aangelegd om de aansluitingen zo kort mogelijk te houden. De eerste kabelaar dient een garantie van een jaar af te geven op gebreken, verzakkingen of breuken. Als een half jaar daarna de volgende kabelaar op hetzelfde tracé aan het werk gaat, vervalt de garantieplicht van de eerste en neemt de nieuwe kabelaar weer een garantietermijn van een jaar op zich. De gemeente dient dus in overleg alles in goede banen te leiden, de vergunning te verstrekken en controle uit te voeren. De Telecomwet verbiedt het  gemeentes om telecom gerelateerde kabels in hun grondgebied te weigeren.

De impact op de Goudse bewoners en bedrijven
Omdat twee verschillende bedrijven hun eigen glasvezelkabel gaan aanleggen en er ook nog verschillende startmomenten blijken te zijn, zal menige Gouwenaar hoofdschuddend de werkzaamheden gadeslaan. Dus ja, de geul gaat opnieuw open. Met de bovenstaande toelichting ontstaat er wellicht toch wat meer begrip. Het betreft immers private bedrijven waarover de gemeente geen zeggenschap heeft en een leidende rol van de Telecomwet. De gespecialiseerde medewerkers van de gemeente zeggen er alles aan te doen om binnen deze wetgeving de overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken, uiteraard in nauw overleg met de uitvoerende kabelaars.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl