Weekblad deGouda digitaal

Wat zijn de nieuwste Corona-regels in Gouda?

Na de nieuwe maatregelen die het kabinet afgelopen maandag aankondigde is gisteren een nieuwe noodverordening ondertekend. In deze derde versie wordt duidelijk welke regels er lokaal precies gaan gelden. Een noodverordening is voor handhaving en politie nodig om te kunnen optreden tegen overtreders.

Een van de meest besproken regels is het verbod om met meer dan drie personen op straat te zijn. Hierbij geldt ook een verplichte afstand van minimaal 1,5 meter, tenzij je naast gezinsleden loopt. Er zijn enkele uitzonderingen, waaronder bij huwelijksceremonies en uitvaarten, waar nog 30 mensen aanwezig mogen zijn. Ook zijn kerkdiensten nog toegestaan, eveneens met een maximum van 30 aanwezigen.

Nieuwe verboden
Sluiting is nu ook onvermijdelijk geworden voor speelautomaten-bedrijven en uiterlijke verzorging (kappers, etc.). Nieuw is ook het verbod op contactberoepen. Het idee is dat mensen die dicht bij elkaar moeten zijn voor hun werkzaamheden, het werk neerleggen. Alleen medici zijn hiervan uitgezonderd. 

Gebiedsverboden
De voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Lenferink (Leiden), mag bovendien gebiedsverboden gaan uitvaardigen. Mochten Gouwenaars zich stelselmatig op een plek verzamelen, dan kunnen zij vanaf nu worden weggestuurd. Ook is er een verbod mogelijk wanneer mensen in het openbaar vervoer geen afstand (kunnen) houden. De wetgever kijkt hierbij vooral of er duidelijke instructies zijn in bussen.

De derde noodverordening volgt nummer twee op, die 16 maart van kracht werd. De regels zijn per 26 maart in werking getreden.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl