Weekblad deGouda digitaal

We maken ons op voor de Omgevingswet; maar wat betekent die eigenlijk?

Gouda – De Omgevingswet moet de oplossing worden voor de uit zijn voegen barstende papierwinkel in de ruimtelijke ordening. Het voegt 26 wetten samen tot 1 wet, 60 maatregelen van bestuur tot 4 stuks en 75 ministeriële regelingen tot 1 Omgevingsregeling. De invoering is zorgenkind en is door corona nog eens uitgesteld. Toch lopen gemeenten als Zuidplas en Gouda zich al warm.

In deze serie besteden we aandacht aan alle ontwikkelingen rond de Omgevingswet. Vandaag in deel 1: Wat betekent deze wet eigenlijk? Het doel mag duidelijk zijn. Met al die samengevoegde wetten en regelingen moeten initiatieven een stuk eenvoudiger uitvoerbaar worden, voor zowel overheid als burgers. De overheid gaat hiervoor al haar visie-stukken samenvoegen tot één Omgevingsvisie voor het hele grondgebied. Denk voor de gemeente aan bijv. het verkeersplan, de parkeernota, een ruimtelijke structuurvisie of milieuplan. Daaronder komt vervolgens het Omgevingsplan, die nu bestaat in de vorm van allemaal losse bestemmingsplannen. De invoering van de Omgevingswet zou eigenlijk in 2018 plaatsvinden, maar na twee keer verplaatsen heeft de minister dit nu doorgeschoven naar 1 januari 2022.

Eigen initiatief Het idee is simpel. Met hun initiatieven kunnen burgers en bedrijven straks terecht bij 1 omgevingsloket. De procedure die nu nog ingewikkeld is en tot wel 26 weken duurt, wordt dan centraal geregeld. Zo hoopt de overheid de behandeltermijn terug te brengen tot max. 8 weken. Dat is behalve sneller ook goedkoper, schrijft de Rijksoverheid. Lokaal moet het zo eenvoudiger worden, bijvoorbeeld om met de straat een eigen energievoorziening te starten, de garage om te bouwen tot woonruimte, of een oude molen in te richten als café. Vooraf kun je straks online inzien welke regels er gelden voor jouw initiatief. Ook wordt de inspraak voor belanghebbenden verbeterd. Zo moeten omwonenden voortaan actief mee kunnen denken, nog voor het plan in kannen en kruiken is.

Voorbeeldproject Omdat de wet voor gemeenten ingrijpend is heeft de gemeente Gouda al een pilot gedaan op GOUDasfalt. Dit voorbeeldproject geeft een inkijkje in de nieuwe methode.

Het oude bestemmingsplan van het voormalige asfaltterrein (industrie) moest worden vervangen voor een passend exemplaar. Daarvoor werd burgerinspraak geoefend met twee nieuwe methodes; de krachtenveldanalyse en de Omgevingstafel. Die eerste bestond uit een samenkomst met omwonenden, voorstanders & tegenstanders, gemeente, raadsleden en belangenorganisaties. Alle standpunten werden verzameld; welke activiteiten zijn er wenselijk voor omwonenden? Mogen er bijvoorbeeld nog festivals worden gehouden, en zo ja hoe wel en hoe liever niet? Omgevingstafel Toen het plan wat verder was uitgewerkt is ook nog geoefend met de ´Omgevingstafel´. Hierbij konden alle partijen formeel hun suggesties en bezwaren indienen. Er werd gekozen voor de stoplichtmethode; belanghebbenden konden voor of tegen delen van het plan stemmen. Tenslotte heeft GOUDasfalt een enquête gehouden om van Gouwenaars input te verzamelen voor de toekomstige ontwikkelingen op het terrein. Het nieuwe bestemmingsplan (dat vanaf 2022 moet worden omgezet tot Omgevingsplan) is inmiddels aangenomen door de gemeenteraad.

1 januari 2022 moeten gemeenten de Omgevingsvisie af hebben. Gouda schrijft in 2025 alle bestemmingsplannen te willen hebben verwerkt in een Omgevingsplan.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl