Weekblad deGouda digitaal

Weet u wat de RES betekent in de energietransitie?

Het begrip energietransitie zal inmiddels wel tot iedereen doorgedrongen zijn. En voor wie dat nog niet duidelijk was kwam er onlangs een brochure van de gemeente Gouda in de bus. Deze was echter lokaal gericht, maar wat u wellicht niet weet is dat Gouda een onderdeel van de RES vormt. Dat vraag om uitleg.

De RES Midden Holland is 1/7 deel van de Provincie Zuid-Holland
De letters RES staan voor Regionale Energie Strategie. RES Midden-Holland is één van de regio’s die in Zuid-Holland gevormd zijn en daar maakt Gouda evenals Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas deel van uit. (Zie kaartje) Ook de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden praten en beslissen mee.
De regering heeft eerder besloten om bij de doorvoering van de energietransitie niet top-down te werken maar vanuit de samenleving. Men zoekt draagvlak bij bewoners, bedrijven, organisaties en steden. Gouda is dus zo’n stad samen met haar bewoners en organisaties. De RES Midden-Holland is echter niet één gebied maar is opgedeeld in de vijf hierboven al genoemde gemeentes. In de RES gebieden gaat het met name om energievoorziening uit zonnepanelen en windmolens. Andere alternatieven doen niet mee. Dus begin niet over kernenergie, waterstofgas of bio centrales.

Hoe loopt de besluitvorming van onder naar boven?
Het begint bij de gemeentes. In de RES Midden-Holland zijn er dat dus 5 die qua gebiedssamenstelling nogal verschillen. Gouda bijvoorbeeld met een stedelijke oppervlakte van zo’n 4,5×4,5 km en de Krimpenerwaard met een aantal dorpen en vooral veel natuur en landbouwgrond, qua oppervlakte zeker zo’n 5 keer groter. Elke gemeente moet aangeven waar zij zonnepanelen en/of windmolens willen plaatsen. Om een beeld te geven om hoeveel van deze energiewinners het gaat, de RES Midden-Holland heeft uitgerekend dat er dan 67 windmolens nodig zijn. Of 544 hectare aan zonnepanelen, dat neerkomt op 816 voetbalvelden. Daarmee zou 0,435 terrawattuur aan duurzame elektriciteit kunnen worden opgewekt. Een mix van windmolens en zonnepanelen is natuurlijk ook mogelijk. Alle RES regio’s hebben een stuurgoep en deze neemt de volgende stap. Dat doen in Zuid-Holland alle 7 stuurgroepen door hun plannen bij de provincie in te leveren, waarna de statenleden van de Provincie er zich over gaan buigen en het college uiteindelijk beslist. Maar dan moeten alle plannen wel in één keer aan de eisen voldoen want anders kan een of meer stuurgroepen weer aan het werk gezet worden, wellicht tot aan de gemeenten toe.
Keurt het college van de Provincie de plannen van de 7 RES regio’s goed, dan worden deze naar het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie gestuurd. Deze bundeling heet dan RES 1.0. Dit Nationaal Programma moet de uitkomsten van de 30 landelijke RES regio’s bundelen om het twee jaar na de decentrale inleverdatum (1 juli 2021) te formeren tot RES 2.0. Over het tijdstip waarop 2.0 (als het daarbij blijft) naar de regering gaat kunnen we nog weinig zeggen.

Op het moment van publicatie is 1 juli nog maar 14 weken te gaan
Er zal veel gerekend, gesteggeld en vergaderd worden voor de gemeenten in de RES regio’s het uiteindelijk eens zijn om daarna bij de provincies om alles voor 1 juli te kunnen inleveren. In deze aanpak komen veel gevoeligheden naar boven. Gemeenten, RES regio’s en Provincies hebben allemaal hun eigen grens en binnen die grenzen natuurlijk eigen belangen. Als zonnepaneelvelden of windmolens aan beide zijden van een grens elkaar gaan treffen ontstaat er in eens een ongewilde clustering. Bovendien worden Waterschappen, natuurbeheerders en netbeheerders bij dit project betrokken en hun belangen lopen echt niet altijd parallel.
U heeft, voor zover dat nog niet het geval was, nu kennis gemaakt met de RES Midden-Holland. Wij blijven de ontwikkelingen continue volgen en u op de hoogte houden van de voortgang, de strubbelingen, de problemen en de oplossingen.

 

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTV



Volg ons op



Contact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl