Weekblad deGouda digitaal
uwv

Werkgelegenheid in Midden-Holland groeit sterk, maar niet voor iedereen

Gouda – De werkgelegenheid in Midden-Holland groeit dit en volgend jaar met 2.600 banen. Deze groei zorgt voor een daling van het aantal WW-uitkeringen. Toch profiteert niet iedereen van deze grotere kans op werk. Er zijn ook beroepen met minder goede kansen. UWV beschrijft de regionale trends in Regio in Beeld 2017.

Het aantal beschikbare banen in Midden-Holland stijgt. Daardoor neemt de werkloosheid verder af. UWV verwacht dat het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland daalt. Voor eind 2018 verwacht UWV nog 2.850 WW-uitkeringen uit te keren in Midden-Holland. Dat zijn er 1.000 minder dan eind 2016: een daling van 26%. Dit is lager dan de landelijke daling met 28%.

Bijstandsuitkeringen nemen toe
Eind 2016 waren er in Midden-Holland 3.430 personen (tot de AOW-leeftijd) met een
bijstandsuitkering. Een jaar eerder waren dat er 3.170, een toename van 8,2% hoger dan het jaar
ervoor. Landelijk was er in dezelfde periode een toename van 3,5%. Volgens de Monitor arbeidsmarkt
van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt deze stijging vooral door nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 (de Participatiewet en de nieuwe Wajong 2015) en door de toestroom van asielzoekers in 2015 en 2016.
In 2016 stroomden in Midden-Holland 210 mensen in aansluiting op de WW door naar de bijstand, dit
betekent een doorstroompercentage van 5,2%. Hiermee ligt het doorstroompercentage in Midden-Holland gelijk aan dat van Nederland als geheel. Vanuit de bijstand gezien is dit een belangrijk deel
van de nieuwe uitkeringen. Het gaat dan bijna om een vijfde van het aantal nieuwe bijstandsuitkeringen.

Krapte op de arbeidsmarkt
Voor werkzoekenden neemt de kans op werk toe. Eind tweede kwartaal van 2017 stonden in Zuid-Holland Centraal zo’n 2.000 vacatures open. Steeds meer werkgevers vinden het moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden. Bijna één op de zes werkgevers in Nederland vindt dit tekort aan arbeidskrachten een belemmering. Eerst kampten vooral de sectoren ICT en techniek met deze krapte. Inmiddels is deze doorgedrongen in meer sectoren. Denk aan transport en logistiek, zorgsector en in toenemende mate onderwijs. De concurrentie tussen sectoren is aanzienlijk toegenomen.

Minder baankansen in economisch-administratieve beroepen
In economisch en administratieve beroepen op lager en middelbaar niveau is de kans op werk minder goed. Voorbeelden zijn administratief medewerker, receptionist en kantoorassistent. Werkzoekenden in deze beroepsgroep kunnen hun kans op werk vergroten door uit te wijken naar andere sectoren, andere beroepen of naar een andere regio.

Kwetsbare werkzoekenden 
Langdurig werklozen, laag opgeleiden, 50-plussers en personen met een arbeidsbeperking hebben nog steeds een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Regio in Beeld is de jaarlijkse publicatie van UWV over alle arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl