Weekblad deGouda digitaal

Wethouder weigert schuld tijdens Turfmarktkerkdebat

Gouda – Maandagavond 20u was het zover. Wethouders, raadsleden en Turfmarktkerkeigenaar Khalid Boutachekourt waren in de raadszaal verzameld om het debat aan te gaan. Boutachekourt trapte af en gaf een toelichting op vragen vanuit de raad. Een ambtenaar van de gemeente legde nog maar eens uit hoe volgens het College de tijdlijn in elkaar stak. Vervolgens was het woord aan wethouder van Vugt, die zichtbaar moeite had om het hoofd koel te houden. Collega Tetteroo had ging het makkelijker af om het bevraagde voorbereidingsbesluit uitgelegd te krijgen. Het debat was bij vlagen emotioneel: “Trek toch eens dat boetekleed aan!”. Vanwege uitloop is deel 2 verzet naar woensdag.

Het langverwachte debat zou de eerste zijn in lange tijd die volledig open gevoerd kon worden. De verwachtingen waren daarom hooggespannen: Hoe moeilijk zouden zij het de wethouder vanavond maken?

Boutachekourt
Het was voormalig kerkeigenaar Khalid Boutachekourt die de vergadering begon met antwoord op vragen van raadsleden. Belangrijkste inzichten die hij de raad mee probeerde te geven was om onder ogen te zien dat door de wethouders in kwader trouw is gehandeld. Ook gaf hij antwoord op vragen of hij open staat om een ‘minnelijk traject’ te starten met het College. Doel daarvan zou een schikking kunnen zijn, hierover later meer.

Geen boetekleed
Het opvallendste van de avond openbaarde zich al snel; de wethouder leek ondanks de uitspraak van de rechter niet van plan het boetekleed aan te trekken. Meerdere raadsleden wezen erop dat de bestuurder vast bleef houden aan het eigen verhaal en daarbij de uitspraak van de rechter leek te bestrijden. Toen de wethouder werd gevraagd of hij onrechtmatige acties had kunnen voorkomen sprak hij over ‘het oordeel van de rechter’, alsof dat ook maar één kijk op de zaak is. Paul Ruijgrok (VVD): “De rechter stelt KB [Boutachekourt] in het gelijk, waarom blijft het College dan volharden in het eigen gelijk?”. Jan de Koning (GBG) vond dat ook verbazingwekkend: “… dat de wethouder ook nu weer zegt: ‘spijtig dat we de rechtbank niet hebben kunnen overtuigen’. “Trek toch dat boetekleed eens aan!”. Harold Hooglander (SGP): “Ik mis de reflectie bij de wethouder”.

“Ik mis de reflectie bij de wethouder”

— Harold Hooglander (SGP)

Even water pakken
Opmerkelijk was dat wethouder van Vugt het al vrij snel moeilijk leek te krijgen bij het spreken. Na vijf minuten, toen hij vertelde over de gang van zaken rond de sloop verzandde hij in kuchen en keel schrapen. ‘Even water pakken’, verliet hij zo het spreekgestoelte. Maar al het water in de wereld kon niet verhullen dat van Vugt uit zijn gebruikelijke rol gevallen leek. Sneller praten, een droge keel en kriebelhoest leken toch vooral tekenen van een onrustig gemoed.

Opnieuw in overleg
Opnieuw waren het vooral de oppositiepartijen die wethouder van Vugt het vuur aan de schenen legden. Bij de coalitiepartijen heersten meer zorgen over de kijk vooruit. Het College heeft Khalid Boutachekourt recent voorgesteld om tot een minnelijk overleg te komen. Zo zou onder goede verstandhouding kunnen worden gesproken over bijvoorbeeld een schikking, waarmee de zaak zou kunnen worden afgedaan. Boutachekourt sprak in het begin van de zitting nog uit wel in gesprek te willen, maar ‘vooralsnog niet met deze twee wethouders’. Theo Krins (CU) zei zich hierover zorgen te maken. Harold Hooglander (SGP) vond zaken haaks op elkaar staan, omdat de wethouder de mogelijkheid open laat dat het College in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank: “Ik ben daarop tegen, een minnelijk traject en toch in hoger beroep”.

Pittige laatste ronde
In de laatste ronde van vragen en beantwoording door wethouder van Vugt ging het er nog even hard aan toe. Tot tweemaal toe onderbrak Jan de Koning (GBG) de wethouder, door hem erop te wijzen zijn intenties duidelijk te maken. Is de gemeente schuldig of denkt zij nog steeds in het gelijk te staan: “Als u zo zeker bent van uw zaak, verwacht ik dat u het nu zegt: Gaat u nu wel of niet in hoger beroep?” Van Vugt reageerde als door een wesp gestoken dat als de kerk zou zijn ingestort, dezelfde GBG aan zijn poort had staan rammelen: “U zou ons als eerste ter verantwoording hebben geroepen als er een stapel stenen was omgevallen en daar een bouwvakker onder was gekomen”.

Tetteroo
Er was een kleine rol weggelegd voor wethouder Rogier Tetteroo, van ruimtelijke ordening. Deze gaf antwoord op een vraag van Astrid van Eersel (Gouda’s 50 plus) over de communicatiestrategie, die deze krant recent publiceerde. Hieruit bleek opzet om Boutachekourt de poot dwars te zetten, stelde Astrid van Eersel (50 plus Gouda) vast: “Zo ga je toch niet met een burger om?” Wethouder Rogier Tetteroo verdedigde de werkwijze door te stellen dat het voorbereidingsbesluit ‘een zeer zwaar middel’ is: “Het is een zwaar middel dat wij zeer sporadisch inzetten in Gouda”. Hij vond het echter nodig omdat de plannen zich ‘diametraal anders ontwikkelden’ dan de gemeente wenselijk vond. Door het voorbereidingsbesluit kon Boutachekourt geen nieuwe bouwplannen meer indienen. Tetteroo deed zijn verhaal in alle rust en kwam geen moment in de problemen.

In de zitting werd duidelijk ruimte gegeven om alle vragen in te brengen. Feitelijk was dit alleen het oordeelsvormende deel van de vergadering. Deze duurde ruim 3,5 uur. De debatronde is daarom wegens tijdgebrek uitgesteld naar a.s. woensdag.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl