Weekblad deGouda digitaal

Woelige testfase funderingslabel vervroegd stopgezet

Gouda – 825.000, dat is het aantal vragen dat het KCAF binnen kreeg over hun nieuwe funderingslabel. Aanleiding was een uitzending van het programma ´de Monitor´ (KRO-NCRV). Het funderingslabel is een initiatief van funderingscentrum KCAF en moet helpen om de funderingsrisico’s van koophuizen inzichtelijk te maken. Volgens ‘de Monitor’ zouden wel 250.000 huizen een negatief label krijgen vanwege funderingsrisico´s.

Weekblad deGouda ging de Vogelbuurt in voor een proef op de som en zag hoe de testfase van het label deze week vervroegd werd stopgezet.

Het KCAF schat zelf dat zo’n 400.000 woningen in Nederland risico lopen op een slechte fundering. Om een inschatting van de funderingsrisico’s van een woning te kunnen maken introduceerde de stichting de app Fundermaps. Deze gebruikt een combinatie van analyses: droogstand, ontwateringsdiepte (risico op optrekkend vocht), negatieve kleef, palenpest, pandzakking (met behulp van satallietdata), de risicokaart en herstelkosten komen aan bod.

Door al deze gegevens samen te voegen komt de applicatie tot een label, variërend van A, wat heel goed is, tot E, de slechtste categorie. Als het label bijv. D of E is geeft zij het type paalfundering weer, plus een schatting van de droogstand van palen. Deze is gekoppeld aan de hoogte van het grondwaterpeil. Ook rolt er een schatting uit van eventuele herstelkosten bij een kapotte fundering. Een testversie van de app zou tot januari beschikbaar zijn voor particulieren. Dat liep anders.

Uitzending
Door de uitzending liep het namelijk storm bij het KCAF. Medewerker Don Zandbergen meldt dat zij binnen korte tijd 825.000 reacties kregen, een veelvoud van de verwachtte 50.000 stuks. ‘Meer dan genoeg data om het label model te verfijnen en verbeteren, maar ook meer dan genoeg om te behandelen. Dat heeft geleid tot het besluit dat de testfase wordt afgerond’, schrijft Zandbergen.

Proef op de som

Na een tip namen wij vorige week de proef op de som en gingen digitaal de Vogelbuurt in. In de Karekietstraat kwam de applicatie uit op een D label; een verhoogd funderingsrisico. De grondwaterstand zou er 47cm onder het hoogste funderingshout staan; een onwaarschijnlijk getal, omdat een halve meter enorm veel is in deze situatie. Maar het werd nog erger, aan het Vogelplein. In sommige delen van de straat gaf de app een grondwaterstand van 73cm onder het hoogste funderingshout weer.

Handmatige metingen
We legden deze schatting naast eerdere handmatige metingen, die op dezelfde locatie aan het Vogelplein zijn gedaan. De kop van de funderingspalen ligt in de gekozen rij huizen op -2,76m NAP (dus onder NAP). Het peil wees bij de meting -2,46m NAP aan (2019), wat betekent dat de koppen van de palen nog 30cm onder water staan. Dit terwijl de grondwaterpagina van de gemeente vlakbij de locatie een maximaal verloop van 40cm kent.

Tussen de schatting van -73cm, en de werkelijkheid, van +30cm (2019) zit dus een wereld van verschil. En dat terwijl het label wel zijn weerslag kan hebben op de waarde van het huis. Volgens de app waren de herstelkosten zo’n €48.200,-. Bewoners concludeerden dat dit afgaat van de verkoopprijs.

Vereniging Eigen Huis
De Vereniging Eigen Huis (VEH) en het KCAF werden daarom platgebeld. De VEH bracht hierop op 20 oktober een bericht naar buiten. Hierin schreef zij dat ze achter het funderingslabel staat. Ze noemt het ‘een goede ontwikkeling, maar het label moet eerst goed worden getest’.

Het KCAF benadrukt in een reactie dat een groot deel van de labels wel als correct wordt ervaren, ‘maar niet in alle gebieden en situaties’. Zij zegt te streven naar een vollediger resultaat en wil met de verzamelde meldingen (klachten) het funderingslabel nu aanpassen.

De stichting benadrukt dat er een verschil is tussen de FunderMaps app en het label. De applicatie komt vanaf juli 2021 beschikbaar voor taxateurs. Het funderingslabel is iets anders: ‘Het is wel afgeleid van FunderMaps, maar is nog in ontwikkeling, vandaar de testfase. Ons doel is wel dat deze informatie uiteindelijk laagdrempelig (liefst gratis) voor bewoners wordt ontsloten’.

reactie KCAF
Wij hadden het grote aantal reacties inderdaad niet voorzien. Wij gingen uit van 50.000 bevragingen en dat zijn er 825.000 geworden! Met 0,4% reacties meer dan genoeg data om het label model te verfijnen en verbeteren, maar ook meer dan genoeg om te behandelen. Dat heeft geleid tot het besluit dat de testfase wordt afgerond. Dit cijfer geeft aan dat een groot deel van de labels wel als correct wordt ervaren, maar niet in alle gebieden en situaties, en we streven naar een vollediger resultaat.
Door de beeldvorming die is ontstaan, hebben wij het doel van de app niet goed over kunnen brengen en krijg een eigen status die anders was dan beoogd. De label app was bedoeld te testen in een kleine groep, maar door de publiciteit, is dit openbaarder geworden. Veel partijen hebben aangegeven dat het hebben van een label een welkome aanvulling is voor eigenaren. Vandaar dat we gaan onderzoek om het label te verbeteren en uiteindelijk laagdrempelig voor de woonconsument ter beschikking te krijgen.

 

Lees hier het vorige artikel Test: Funderingslabels in Gouda zeer onnauwkeurig

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl