Weekblad deGouda digitaal

‘Woningbouw belemmert vrij uitzicht op Hollandsche IJssel’

Gouda – Het vrije uitzicht op de Hollandsche IJssel vanaf de Goejanverwelledijk gaat verloren als er vijf omvangrijke woningen mogen worden gebouwd op het voormalige opslagterrein van aannemersbedrijf Gouwe Ouwe. Door het uitzicht op de rivier is de eeuwenoude Goejanverwelledijk, ten oosten van de Waaiersluis bij Goverwelle, juist een zeer geliefde route bij fietsers en wandelaars, stelt Hans du Pré van de Werkgroep Gouda-Krimpenerwaard.

De werkgroep wijst erop dat het verlies van uitzicht in tegenspraak is met het Goudse beleid verwoord in de Gebiedsvisie Hollandsche IJssel in Zicht, Gouda 2020. “In deze onderlegger voor nieuwe ontwikkelingen en bestemmingsplannen staat dat in het buitendijkse gebied ten oosten van de Waaiersluis, bebouwing is uitgesloten en dat de kwaliteit van de zichtbare rivier juist versterkt dient te worden”, stel Du Pré. “De gebiedsvisie maakt, op locaties waar bedrijfsfuncties verdwijnen, wel kleinschalige ontwikkelingen mogelijk, mits zij een bijdrage leveren aan de landelijke uitstraling van dit deel van de Hollandsche IJssel.” Het bouwvolume zou dus volgens de werkgroep Gouda-Krimpenerwaard niet meer mogen bedragen dan de de bebouwing die tot voor kort aanwezig was: 440 vierkante meter en 1320 kubieke meter in omvang. “Het in het ontwerpbestemmingsplan beschreven bouwvolume van 600 vierkante en 4.500 kubieke meter gaat dit ruim te boven. Dit heeft tot gevolg dat het zicht van de dijk op de Hollandsche IJssel over de gehele lengte van het perceel dreigt te verdwijnen.”

Hoge hagen
Het plan staat ook nog eens het plaatsen van hoge hagen (maximaal twee meter) toe tussen de woningen. Daardoor zal de rivier vanaf de dijk helemaal uit het zicht verdwijnen, verwacht de werkgroep. De werkgroep Gouda-Krimpenerwaard pleit daarom voor een groene openbaar toegankelijke ruimte van minimaal 25 meter breed tussen de woningen, zodat er vanaf de dijk zicht blijft op de rivier.

Het ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42 ligt nog tot en met  25 januari 2017 ter inzage.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl