Weekblad deGouda digitaal

Woningen en supermarkten op Springerslocatie

#Gouda- Een viertal handtekeningen maken de volgende fase voor de herontwikkeling van de Springerslocatie in Gouda Oost een feit. Woonpartners Midden-Holland heeft van de gemeente Gouda een stuk grond gekocht op deze locatie. De corporatie gaat aan de Sportlaan een woontoren realiseren met 38 appartementen. De gemeente heeft met supermarktketens Jumbo en Lidl een overeenkomst getekend voor de bouw van twee supermarkten op de Springerslocatie.

Het appartementengebouw dat Woonpartners realiseert, bestaat uit 38 woningen waarvan twintig in de vrije sector en achttien in de sociale huur. Daarnaast komt op de Springerslocatie een nieuwe Lidl (1350 m²) en Jumbo (1460 m²), en in totaal 155 parkeerplaatsen. De plannen voor de appartementen en de supermarkten zijn in samenhang ontwikkeld, maar worden onafhankelijk van elkaar gerealiseerd. Om woningbouw mogelijk te maken, is een wijzigingsplan opgesteld, voor de bestemming van dit gebied. In de eerdere procedure zijn de omwonenden op de hoogte gesteld van de plannen en besluiten. Begin april kan gestart worden met het bouwrijp maken van de grond. De planning is er op gericht om eind van dit jaar de eerste paal te slaan van dit project. Het voorlopig ontwerp voor de woningen op de Springerslocatie is bijna klaar. De komende maanden wordt een definitief ontwerp opgesteld. De bewoners van Gouda Oost die al verhuisd zijn vanwege de sloop- en nieuwbouwplannen of nog moeten verhuizen, krijgen voorrang bij de toewijzing van de nieuwe appartementen.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl