Weekblad deGouda digitaal

Woningen op plek voormalig verpleeghuis Bloemendaal

Gouda – Janssen de Jong Projectontwikkeling wordt eind maart de nieuwe eigenaar van het voormalige verpleeghuis Bloemendaal aan Livingstonelaan 54 in Gouda. De ontwikkelaar koopt het pand van Zorgpartners Midden-Holland met als doel het perceel, met een prachtige ligging langs de Bloemendaalseweg, te herontwikkelen tot een woongebied. Omdat het pand voorlopig nog niet wordt gesloopt, wordt de huidige anti-kraak bewoning tijdelijk voortgezet.

De plannen zijn op dit moment nog niet concreet. Hierover gaat Janssen de Jong Projectontwikkeling in overleg met de gemeente Gouda. Wanneer de planvorming voor het nieuwe woongebied is gestart, zullen de omwonenden van het plangebied geïnformeerd worden. De ontwikkelaar gaat een participatietraject starten om de omwonenden actief bij de ontwikkeling te betrekken. Naar verwachting zal dit in de tweede helft van dit jaar gaan gebeuren.

Anti-kraak tijdelijk voortgezet
Sloop van het pand is voorlopig nog niet aan de orde, daarom is na overleg met wethouder Rogier Tetteroo van de gemeente Gouda  besloten om de huidige anti-kraak bewoning tijdelijk voort te zetten. Janssen de Jong Projectontwikkeling gaat wel onderzoeken of er andere beheersvormen mogelijk zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet. De ontwikkelaar streeft ernaar om voor de zomervakantie naar een andere beheersvorm te zijn overgestapt. In beginsel is het de bedoeling dat er tijdens de ontwikkelfase in het pand gewoond kan blijven worden. Tot de sloop van het pand zullen de wooneenheden voornamelijk in het betaalbare, sociale huursegment verhuurd worden.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl

Volg ons op Facebook