Weekblad deGouda digitaal

Woonpartners met huurders in gesprek

#Gouda – Collectief zorg of energie inkopen. Een actieve rol spelen in het onderhoud van een wooncomplex. Een digitaal huurdersplatform. Het zijn enkele van de vele ideeën die naar voren kwamen tijdens de bewonersconferentie die Woonpartners Midden-Holland op 25 november organiseerde. Ruim 50 huurders waren naar de bijeenkomst over ‘Perspectief & Participatie’ gekomen in de Goudse Chocoladefabriek.

Met deze bewonersconferentie neemt Woonpartners het initiatief om te verkennen hoe de corporatie anders en beter kan werken. En dan vooral samen met de huurders. “De maatschappij verandert, het werkveld van corporaties verandert”, aldus adjunct-directeur Willem van den Berge. “We willen uitzoeken hoe we met elkaar op een andere manier kunnen werken aan goed wonen in een prettige leefomgeving. Wat kan en wil de huurder bijdragen en wat heeft hij daarvoor van ons nodig? Daar zoeken we een antwoord op.”

Ideeën en wensen
Als start kregen de bezoekers enkele inspirerende voorbeelden te zien zoals de Stadslandbouw en restaurant Hotspot Hutspot in Schiebroek-Zuid en Wijkbedrijf Bilgaard in Leeuwarden. Na het bespreken van deze voorbeelden kwamen de ideeën en wensen in rap tempo op tafel. Bewoners zien kansen om samen energiebesparende maatregelen te nemen in hun complex.

Ook zijn er mensen die zich willen inzetten voor klein onderhoudswerk. Behoefte blijkt er ook aan een digitaal platform waar huurders hulp kunnen aanbieden en kennis en ideeën kunnen uitwisselen. “Heb je bijvoorbeeld op maandag een paar uurtjes die je wil inzetten met schilderwerk voor je buurt, dan kan je dat plaatsen op de tijdbank. Anderen kunnen daarvan weer wat afhalen in ruil voor wat anders.”

Rol corporatie
Van den Berge kijkt tevreden terug op de oogst van de conferentie: “We zijn vele bruikbare suggesties rijker. Waar mogelijk zullen we initiatieven zeker ondersteunen. Het vraagt van Woonpartners de bereidheid om de verhoudingen met de huurders opnieuw te bekijken. Het blijkt wel dat huurders mee willen werken aan leuke, concrete en korte projecten. Ook jongeren zijn daar wel voor te winnen. In dergelijke nieuwe vormen van participatie kan Woonpartners een faciliterende rol vervullen. Daar zullen we samen in groeien.”

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl